Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах"

Міжнародна науково-технічна конференція
Проблеми енергоресурсозбереження
в електротехнічних системах.

Наука, освіта і практика

International Science and Technical Conference

Problems of Energy and Resource-saving
in Electrotechnical Systems.
Science, Education and Practice
 

Контактна інформація:

Україна, 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.
Тел.: (05366) 3-11-47;  факс: (05366) 3-60-00;
е-mail:   icpees@kdu.edu.ua

 

Інститут електромеханіки, енергозбереження та систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського щороку у травні проводить Міжнародну науково-технічну конференцію “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика" (ICPEES).

Тематичні напрями роботи конференції:

  • електромеханічні системи та автоматизація;
  • енергетика та електропостачання промислових підприємств;
  • енергетичний менеджмент;
  • енергоресурсозбереження;
  • електричні машини і апарати;
  • проблеми аварійності й діагностика в електромеханічних системах та електричних машинах;
  • моделювання та методи оптимізації;
  • інновації в освіті та виробництві, проблематика вищої школи.

На конференцію подаються дайджести доповідей, які публікуються у збірнику матеріалів конференції.

Кращі доповіді рекомендуються до опублікування у науково-виробничому фаховому журналі «Електромеханічні і енергозберігаючі системи» (http://ees.kdu.edu.ua) та науково-практичному електронному фаховому журналі «Інженерні та освітні технології» (http://eetecs.kdu.edu.ua).

Умови участі:

До початку конференції

– реєстрація на офіційному сайті конференції – http://icpees.kdu.edu.ua;

За три тижні до початку конференції

– подання дайджестів у електронному вигляді оформлених згідно правил

За два тижні до початку конференції

– сплата організаційного внеску та замовлення матеріалів конференції.

Через два тижні після конференції

– отримання замовлених матеріалів. Розміщення електронної версії збірника дайджестівна сайті конференції.

 

Правила оформлення дайджестів та детальна інформація про МНТК ICPEES розміщена на сайті: http://icpees.kdu.edu.ua

 

Програмний комітет МНТК ICPEES