На  сайт КрНУ             

Співпраця кафедри з Коледжем КрНУ

17 червня 2022 р. співробітники Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського (КрНУ) під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті Сергієнка Cергія Анатолійовича, відвідали фаховий Коледж КрНУ. До зустрічі були залучені завідувачі кафедр, декани, ведучі викладачі за відповідними освітніми програмами з підготовки здобувачів вищої освіти.

Спеціальність 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» представляли: проф., завідувачка кафедри САУЕ Коренькова Т.В.; доц. кафедри САУЕ, проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті КрНУ Сергієнко С.А.; проф. кафедри САУЕ, директор навчально-наукового Інституту електричної інженерії та інформаційних технологій КрНУ Чорний О.П.; проф., завідувач кафедри електротехніки Прус В.В.

Зі сторони Коледжу були присутні директор Коледжу Білик Поліна Андріївна, завідувачі відділень та голови циклових комісій.

 

Основна мета заходу – пошук шляхів удосконалення співпраці між Коледжем та КрНУ для більш ефективної взаємодії щодо профорієнтації та мотивації випускників Коледжу до подальшого навчання за освітнім рівнем «бакалавр» і «магістр» на базі КрНУ ім. Михайла Остроградського.

 

 

Під час знайомства з викладацьким складом, матеріально-технічною базою Коледжу та живого спілкування з головами циклових комісій було вирішено: використовувати до проходження практики учнями Коледжу навчально-дослідні лабораторії КрНУ, оснащені сучасним обладнанням та комп’ютеризованими стендами; залучати ведучих викладачів та завідувачів кафедр відповідних спеціальностей до консультування окремих розділів випускної кваліфікаційної роботи та участі у засіданнях ЕК; проводити профорієнтаційні зустрічі та майстер-класи на кураторських годинах для роз’яснення переваг вступу на ті чи інші освітні програми, можливості навчання за дуальною формою  та запрошувати учнів старших курсів Коледжу на зустрічі з потенційними роботодавцями, які щорічно організовує КрНУ під час проведення Міжнародних конференцій, Днів відкритих дверей, Днів енергетика та т. ін. Сподіваємось на корисність цієї зустрічі та бажаємо усім плідної співпраці!