Ковальчук Вікторія Григорівна

асистент

 

В 2008 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю 8.092204 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» та отримала диплом з відзнакою. Захистила магістерську роботу на тему «Дослідження керованості електромеханічної системи гідротранспортного комплексу з регульованим електроприводом насосу» з оцінкою «відмінно» та отримала кваліфікацію наукового співробітника з електромеханіки. З 2008 р. по 2012 р. навчалась у денній аспірантурі за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. З 2013 р. працює н на кафедрі, викладає дисципліни „Енергетичні процеси в електромеханічних системах”, „Математичне моделювання процесів та систем”, „Математичні методи моделювання”, "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”

Дисертаційна робота полягає в розробці системи ідентифікації параметрів насосного комплексу з частотно-регульованим електроприводом при зміні поточних параметрів гідромережі.
За результатами роботи опубліковано 66 наукових статей, 11 з яких – в міжнародній базі цитування Scopus, та 33 тез доповідей, опубліковано 3 заявки на винахід та 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір;  4 навчальні посібника, два з яких з грифом МОН України та одна монографія, видана у зарубіжному виданні.