Ковальчук Вікторія Григорівна

Kovalchuk

навчальний майстер / асистент

 

В 2008 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю 8.092204 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» та отримала диплом з відзнакою. Захистила магістерську роботу на тему «Дослідження керованості електромеханічної системи гідротранспортного комплексу з регульованим електроприводом насосу» з оцінкою «відмінно» та отримала кваліфікацію наукового співробітника з електромеханіки. З 2008 р. по 2012 р. навчалась у денній аспірантурі за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. З 2013 р. працює навчальним майстром та асистентом за сумісництвом кафедри систем автоматичного управління та електропривода, викладає дисципліни „Енергетичні процеси в електромеханічних системах”, „Математичне моделювання процесів та систем”, „Математичні методи обчислення на ЕОМ”, „Системи енергоресурсозбереження”.

Дисертаційна робота полягає в розробці системи ідентифікації параметрів електрогідравлічного комплексу при формуванні тестових впливів та способу її функціонування з врахуванням групової роботи насосних агрегатів, гідродинамічних процесів в трубопровідній мережі, технологічних нелінійностей, які виникають при зміні режимів роботи обладнання.

За результатами роботи опубліковано 11 наукових статей, 2 з яких – в міжнародній базі цитування Scopus, та 18 тез доповідей, опубліковано 2 заявки на винахід та 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір; видано 5 методичних розробок, 3 навчальні посібника, один з яких з грифом МОН України