На  сайт КрНУ             

Загальна інформація про освітні програми

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ОП «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД»

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Освітня програма

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Освітні ступені та кваліфікація

ОС бакалавр – бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

ОС магістр – магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

ОНС доктор філософії – доктор філософії в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Термін навчання

бакалавр – 3 роки 10 місяців

магістр – 1 рік 4 місяці (ОПП) та 1 рік 9 місяців (ОНП)

доктор філософії – 3 роки 10 місяців

Об’єкт діяльності випускника

Автоматизовані електроприводи промислових установок і технологічних комплексів, електрообладнання транспортних засобів, гірнича електромеханіка, енергетичні та електротехнічні об’єкти промислових та комунальних підприємств

Вид діяльності

випускника

Науково-дослідна: проведення наукових досліджень і розробка прогресивних технологій; педагогічна: викладання дисциплін про- фесійно-орієнтованого спрямування; проєктно-конструкторська: проєктування, модернізація електромеханічних систем, техніко-економічне обґрунтування проєктних рішень; технічна: монтаж, налагодження, експлуатація електромеханічних систем; організаційна: організація виробничого процесу на підприємстві або підрозділі

Первинні посади
у сфері діяльності

 • Енергетик (електрик) цеху
 • Заступник енергетика
 • Інженер з автоматизації та механізації
 • Інженер-конструктор
 • Інженер-проектувальник
 • Провідний інженер-конструктор
 • Керівник конструкторського бюро
 • Головний спеціаліст-проектувальник
 • Завідувач сектора
 • Головний конструктор проекту
 • Провідний інженер-дослідник
 • Науковий співробітник з електричної інженерії
 • Інженер-дослідник

Основні дисципліни

 • Теоретичні основи електротехніки
 • Теорія автоматичного керування
 • Електричні машини
 • Теорія електропривода
 • Електричні системи та мережі
 • Системи керування електроприводами
 • Автоматизований ЕП типових промислових механізмів
 • Автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів
 • Робототехнічні системи та промислові роботи
 • Програмовані логічні контролери та SCADA-системи

Випускаюча кафедра

Системи автоматичного управління і електропривод

Завідувач кафедри

Коренькова Тетяна Валеріївна, доктор технічних наук, доцент

Контакти

вул. Першотравнева, б. 20, м. Кременчук, Полтавська обл.,
корпус № 2, 4 поверх, ауд. 2407

Кафедра систем автоматичного управління і електроприводу
(097) 523-02-79

Інститут електричної інженерії та інформаційних технологій

(096) 158-89-42

Приймальна комісія університету (05366) 3-20-02

web: saue.kdu.edu.ua, e-mail: saue.best@ieesu.com, ieesu@kdu.edu.ua

 

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ОП «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ»

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Освітня програма

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Освітні ступені та кваліфікація

ОС бакалавр – бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

ОС магістр – магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

ОНС доктор філософії – доктор філософії в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Термін навчання

бакалавр – 3 роки 10 місяців

магістр – 1 рік 4 місяці (ОПП)

доктор філософії – 3 роки 10 місяців

Об’єкт діяльності випускника

Електрообладнання енергоємних промислових установок і технологічних комплексів, транспортних засобів, гірнича електромеханіка, електротехнологічні установки та системи нафтопереробної, сталеливарної, машинобудівної та вагонобудівної промисловості, гідроенергетичні установки

Вид діяльності

випускника

Науково-дослідна: проведення наукових досліджень і розробка прогресивних технологій; педагогічна: викладання дисциплін про- фесійно-орієнтованого спрямування; проєктно-конструкторська: проектування, модернізація електромеханічних енергоємних систем, систем управління електроприводами енергоємних технологічних установок та комплексів; технічна: монтаж, налагодження, експлуатація електромеханічних та енергоємних систем; організаційна: організація виробничого процесу на підприємстві або підрозділі

Первинні посади
у сфері діяльності

 • Енергетик (електрик) цеху
 • Заступник енергетика
 • Інженер лабораторії автоматизації та механізації
 • Інженер-конструктор
 • Інженер-проектувальник
 • Провідний інженер-конструктор
 • Керівник конструкторського бюро
 • Головний спеціаліст-проектувальник
 • Завідувач сектора
 • Головний конструктор проекту
 • Провідний інженер-дослідник
 • Науковий співробітник з електричної інженерії
 • Інженер-дослідник

Основні дисципліни

 • Теорія автоматичного керування
 • Електричні машини
 • Теорія електропривода
 • Електричні системи та мережі
 • Технологічні комплекси енергоємних виробництв
 • Системи керування споживанням та якістю електроенергії;
 • Енергоефективні технології в промислових і комунальних об’єктах;
 • Нетрадиційна та відновлювальна енергетика

Випускаюча кафедра

Системи автоматичного управління і електропривод

Завідувач кафедри

Коренькова Тетяна Валеріївна, доктор технічних наук, доцент

Контакти

вул. Першотравнева, б. 20, м. Кременчук, Полтавська обл.,
корпус № 2, 4 поверх, ауд. 2407

Кафедра систем автоматичного управління і електроприводу
(097) 523-02-79

Інститут електричної інженерії та інформаційних технологій

(096) 158-89-42

Приймальна комісія університету (05366) 3-20-02

web: saue.kdu.edu.ua, e-mail: saue.best@ieesu.com, ieesu@kdu.edu.ua