Науково-дослідний та навчально-методичний центр «Електромеханіка та енергоресурсозбереження» (ауд. 3307)

У науково-дослідному центрі проводяться дослідження в двох напрямках:

1. Енергоресурсозберігаючі системи і технології управління насосними агрегатами та комплексами (керівник – к.т.н., доц. каф. САУЕ Коренькова Т.В.):

 • Системи активного регулювання параметрів насосних станцій (к.т.н., доц. Перекрест А.Л.);
 • Система управління насосним комплексом з урахуванням кавітаційних процесів у трубопровідній магістралі (асист. Сердюк О.О.);
 • Система комплексного підвищення ефективності насосних станцій комунального господарства (асист. Алєксєєва Ю.О.);
 • Система ідентифікації режимів роботи гідротранспортного комплексу з використанням енергетичних критеріїв (асп. Шутька О.В.);
 • Електромеханічні системи зниження динамічних навантажень в гідротранспортоному комплексі (асист. Кравець О.М.);
 • Система управління параметрами насосного комплексу з елементами підвищеної енергокерованості (асп. Ковальчук В.Г.).

2. Діагностика, оцінка енергоефективності роботи та корекція ресурсу роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електропривода на основі показників якості перетворення енергії (керівник – к.т.н., доц. каф. САУЕ Калінов А.П.):

 • Автоматизований метод розрахунку електричних кіл за складовими миттєвої потужності (асп. Малякова М.С.);
 • Діагностика двигунів змінного струму за електромагнітними та механічними вібраціями (асист. Браташ О.В.);
 • Діагностика пошкоджень обмоток статора і ротора асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором (асист. Ромашихіна Ж.І.);
 • Оцінка та керування енергоефективністю роботи АД систем електроприводу (асист. Чумачова А.В.);
 • Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу споживаної потужності (асист. Мамчур Д.Г.);
 • Система векторного керування електроприводом з поліпшеними енергетичними характеристиками при параметричній несиметрії обмоток двигуна (асист. Мельников В.О.);
 • Комп’ютеризовані лабораторні комплекси-тренажери з дослідження елементів та систем управління електропривода (асист. Прітченко О.В.).

Розташування робочих місць в науково-дослідному центрі

3307_scheme