Навчальна лабораторія математичного моделювання систем управління (ауд. 2409)

2409_1

В лабораторії математичного моделювання систем управління обладнано вісім робочих місць з персональними комп’ютерами типу Intel 2Duo 1.6 ГГц.
Також аудиторія обладнана системою відеонагляду, що включає 4 камери СМ-2010 та системний блок з платою відео захвату КВЕ-4400.

Розташування обладнання в лабораторії

2409_scheme

Навчальні дисципліни та лабораторні роботи, що проводяться в лабораторії математичного моделювання систем управління

Навчальна дисципліна

Лабораторна робота

Програмне забезпечення

Спеціальні системи електропривода

 • Дослідження характеристик мікродвигунів постійного струму з якірним, полюсним та імпульсним керуванням
 • Дослідження характеристик систем синхронної передачі кута на базі мікро-АД з фазним ротором
 • Дослідження систем «електричний вал» з вирівнюванням навантаження за якірним ланцюгом ДПС
 • Дослідження систем «електричний вал» з вирівнюванням навантаження за ланцюгом збудження ДПС
 • Дослідження характеристик систем точної зупинки ДПС ПЗ
 • Дослідження характеристик систем точної зупинки АД з тиристорним регулятором напруги
 • Matlab 6.5

Мікропроцесорні пристрої електромеханічних систем

 • Програмування СОМ порта
 • Програмування LPT порта
 • Програмування системного таймера
 • Розробка та відлагодження програм для Microchip PIC контролерів у середовищі розробки додатків MPLAB
 • Вивчення математичних та логічних команд мови програмування Assembler PIC14 для Microchip PIC контролерів
 • Вивчення мови програмування Assembler PIC14 для Microchip PIC контролерів. Робота з масивами даних. Організація розгалужень
 • Побудова цифрових систем управління на базі Microchip PIC контролерів. Робота з зовнішніми портами контролерів
 • MPLAB 6.4

Керуючі обчислювальні машини і комплекси

 • Вивчення контролера КРВМ-2
 • Складання програми керування технологічним процесом із застосуванням контролера КРВМ-2
 • Вивчення структурної організації промислового контролера з управлінням від ПК
 • Розробка програм і алгоритмів для цифрового програмного управління
 • Вивчення типових автоматизованих технологічних комплексів
 • Matlab 6.5

Математичні методи обчислення на ЕОМ

 • Принципи роботи у середовищі пакета Mathcad
 • Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
 • Розв’язання нелінійних рівнянь та їх систем
 • Інтерполяція функцій
 • Апроксимація функцій
 • Обчислення визначних інтегралів
 • Розв’язання диференціальних рівнянь та їх систем
 • Mathcad 15

Моделювання електромеханічних систем

 • Складання структурних схем за диференційними рівняннями та їх системами
 • Моделювання механічної системи з пружностями
 • Моделювання двигуна постійного струму незалежного збудження
 • Моделювання асинхронного двигуна за лінеаризованою моделлю
 • Моделювання синхронного двигуна за лінеаризованою моделлю
 • Моделювання замкнутих систем
 • Моделювання асинхронного двигуна в координатній системі α, β
 • Моделювання синхронного двигуна в координатній системі d, q
 • Моделювання механічної частини електроприводу конвеєра з урахуванням пружності стрічки
 • Розрахунок перехідних характеристик на моделі та визначення параметрів передаточної функції електромеханічної системи

 

 • Matlab 6.5
 • Mathcad 15

 

Системи автоматизованого керування електромеханічними комплексами в енергоємних виробництвах

 • Дослідження замкнутої системи ТП-Д з підпорядкованим регулюванням координат
 • Дослідження статичних характеристик w=f(Mc) частотно-регульованого асинхронного електропривода на базі перетворювача частоти ACS 300
 • Дослідження електропривода за системою ПЧ-АД з автономним інвертором струму
 • Дослідження позиційного слідкуючого ЕП
 • Дослідження електропривода з двозонним регулюванням
 • Matlab 6.5, 7.3
 • Mathcad 15
 • LabView 8.5

еми керування електроприводом транспортних засобів

 • Дослідження принципів побудови перетворюючої, вимірювальної та керуючої системи ЕП лабораторного стенду
 • Дослідження методів ідентифікації параметрів об’єкта керування з використанням засобів пакету Matlab
 • Дослідження оптимальних систем управління з використанням підсистеми NCD Blockset
 • Дослідження систем одно контурного керування ДПС
 • Дослідження двоконтурних СПР швидкості ДПС

 

 • Matlab 6.5, 7.3
 • Mathcad 15
 • LabView 8.5

 

Основи автоматизованого проектування

 • Ознайомлення та принципи роботи в інтегрованому середовищі ORCAD 9.2
 • Вивчення опцій створення шаблону проекту
 • Вивчення структури проекту
 • Створення умовно-графічних зображень (УГЗ) елементів бібліотеки
 • Опрацювання даних проекту
 • Створення посадкових місць і бібліотеки посадкових місць
 • Створення печатних плат в редакторі Layont Plus

 

 • ORCAD 9.2

 

Організація управління технічними режимами транспортних систем

 • Моделювання моменту опору транспортного засобу
 • Технологічні показники вантажного транспорту
 • Технологічні показники пасажирського транспорту
 • Складення схеми маршруту
 • Оптимізація схеми маршруту
 • Визначення оптимального положення складу

 

 • Matlab 6.5
 • Mathcad 15
 • Excel 2003

 

Системи технічної діагностики електрообладнання технічних засобів

 • Експрес-діагностика електричних машин
 • Вібродіагностика асинхронних двигунів
 • Діагностика асинхронних двигунів за електричними параметрами
 • Дослідження правильності виконання з’єднання обмоток електродвигунів
 • Діагностика трансформаторів напруги

 

 • Matlab 6.5
 • Mathcad 15

 

Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем

 • Вивчення структури, принципів побудови систем автоматизованого проектування P-CAD
 • Створення шаблона проекту, вивчення опцій зміни структури проекту в системі P-CAD
 • Вивчення структури, принципів побудови робочого проекту в системі P-CAD
 • Створення умовних графічних зображень (УГЗ) бібліотечних елементів у системі P-CAD
 • Обробка даних і формування технічної документації проекту в системі P-CAD
 • Вивчення процесу створення посадочних місць та їх бібліотек засобами редактора структурної підсистеми P-CAD
 • Вивчення структури, принципів побудови редактора структурної підсистеми P-CAD і створення з його допомогою печатних плат для радіоелектронної апаратури

 

 • P-CAD 2003

Схемотехніка систем керування

 • Основи моделювання аналогових та цифрових вузлів систем управління в пакеті програм Electronics Workbench
 • Дослідження низькочастотних генераторів сигналів різної форми в пакеті Electronics Workbench
 • Дослідження схем активних випрямлячів в пакеті Electronics Workbench
 • Дослідження комбінаційних схем, реалізованих за методом декомпозиції
 • El.Workbench

Системи оптимального керування

 • Направлене нормування об'єкта управління. Реалізація об'єктів управління в різних фазових просторах
 • Дослідження оптимального за швидкодією регулювання ЕП із використанням контролю координат системи
 • Дослідження системи оптимального керування, що забезпечує мінімальні втрати в якорі, за допомогою принципу симетрії
 • Дослідження двоконтурної системи підпорядкованого регулювання
 • Моделювання оптимальної САУ, що синтезована методом аналітичного конструювання регуляторів (АКР)
 • Matlab 6.5

2409_2