Навчальна лабораторія теорії автоматичного керуванняі моделювання електромеханічних процесів та систем (ауд. 2304)

2304_1

Лабораторія теорії автоматичного керування і моделювання електромеханічних процесів і систем призначена для дослідження принципів теорії автоматичного керування для лінійних та нелінійних систем; методів математичного моделювання електромеханічних процесів та систем; режимів роботи електромеханічних систем згідно підготовки фахівців за напрямами «Електромеханіка» та «Системна інженерія».

Лабораторія теорії автоматичного керування і моделювання електромеханічних систем знаходиться на 3-му поверсі навчального корпусу № 2 КрНУ ім. М. Остроградського.

Також в аудиторії 2304 розташована науково-технічна бібліотека, яка налічує близько тисячі примірників книг та журналів технічного спрямування з електромеханіки та близько 700 електронних варіантів книг.

Лабораторію оснащено системою охоронної сигналізації та системою відеоспостереження.

План лабораторії 2304

2304_scheme

 

Навчальні дисципліни та лабораторні роботи, що проводяться в лабораторії теорії автоматичного керування і моделювання електромеханічних процесів та систем

Навчальна дисципліна

Лабораторна робота

Програмнезабезпечення

Інформаційне забезпечення в гнучких виробничих системах

 

 • Створення та редагування таблиць. Побудова виразів. Організація зв’язку між таблицями
 • Створення і редагування форм. Підлеглі форми
 • Створення запитів. Створення виразів у середовищі СУБД. Об’єднання та оновлення таблиць, доступ до усіх полів таблиці Розрахунок на основі набору занотовань
 • Багатотабличні та перехресні запити
 • Створення та виклик процедур. Внесення змін до таблиць, обробка подій в формах
 • Керуючі запити Програмування з застосуванням об’єктів MS Access для забезпечення спеціальних можливостей роботи з документами
 • Microsoft Office Access
 • Mathcad 15
 • Microsoft Office Word

Моделювання електромеханічних систем

 • Складання структурних схем за диференційними рівняннями та їх системами
 • Моделювання механічної системи з пружностями
 • Моделювання двигуна постійного струму незалежного збудження
 • Моделювання асинхронного двигуна за лінеаризованою моделлю
 • Моделювання синхронного двигуна за лінеаризованою моделлю
 • Моделювання замкнутих систем електроприводу
 • Моделювання асинхронного двигуна в координатній системі a,b
 • Моделювання асинхронного двигуна в координатній системі d,q
 • Моделювання механічної частини електропривода конвеєра з урахуванням пружності стрічки
 • Розрахунок перехідних характеристик на моделі та визначення параметрів передаточної функції електромеханічної системи
  • Matlab7
  • Mathcad 15
  • Microsoft Office

  Математичні методи обчислення на ЕОМ

  • Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
  • Розв’язання нелінійних рівнянь та їх систем
  • Інтерполяція функцій
  • Апроксимація функцій
  • Чисельне обчислення визначених інтегралів
  • Наближене розв’язання диференційних рівнянь та їх систем
   • Matlab7
   • Mathcad 15
   • MathStudio
   • Statgraphics
   • Microsoft Office

   Математичне моделювання процесів та систем

   • Складання структурних схем за диференційними рівняннями та їх системами з використанням методу пониження порядку похідної
   • Числові методи розв’язання диференційних рівнянь
   • Моделювання електричних машин постійного та змінного струму за лінеаризованими моделями
   • Моделювання та дослідження замкнених систем електроприводів технологічних механізмів
   • Математичне моделювання електричних ліній та гідротранспортних систем з розподіленими параметрами методом чотириполюсників
    • Matlab7
    • Mathcad 15
    • MathStudio
    • Statgraphics
    • Microsoft Office

    Основи збору, передачі та обробки інформації

    • Лінійна апроксимація та інтерполяція. Сплайнова інтерполяція
    • Цифрове згладжування
    • Чисельне інтегрування
    • Спектральний аналіз періодичних сигналів
     • Matlab 7
     • Mathcad 15
     • Maple
     • Microsoft Office

     Теорія автоматичного управління

     • Ознайомлення з пакетом програм "Matlab"
     • Дослідження характеристик типових динамічних ланок
     • Дослідження систем автоматичного регулювання із запізнюванням
     • Дослідження стійкості та якості лінійної безперервної САУ на ПЕОМ
     • Вивчення впливу зворотних зв'язків на характеристики типових динамічних ланок
     • Вивчення методів підвищення точності в сталих режимах
     • Вивчення фазових портретів системи
      • Matlab 7
      • Mathcad 15
      • Microsoft Office

      2304_2

      2304_3