Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи"

Міжнародна науково-практична конференція
Сучасна вища освіта:
реалії, проблеми, перспективи

 

International scientific-practical conference
Modern Higher Education:
realities, problems, prospects
 

Контактна інформація:

Україна, 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.
Тел.: (05366) 3-11-47;  факс: (05366) 3-60-00;
е-mail:
  icpees@kdu.edu.ua

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського спільно з Національної академією педагогічних наук України у жовтні проводить Міжнародну науково-практичну конференцію Сучасна вища освіта:
реалії, проблеми, перспективи
" (МНЕ).

 

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Упровадження здобутків педагогічної науки у навчальну практику;
  • Інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах;
  • Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ;
  • Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі;
  • Розробка та створення сучасних інноваційних методик і технічних засобів навчання для упровадження в освітню практику;
  • Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для системи освіти.

Матеріали конференції друкуються у збірнику дайджестів, розміщуються на офіційному сайті КрНУ. Кращі доповіді рекомендуються до опублікування у науково-практичному електронному фаховому журналі «Інженерні та освітні технології» (http://eetecs.kdu.edu.ua).

Умови участі:

До початку конференції

– реєстрація на офіційному сайті конференції – http://mhe.kdu.edu.ua;

За три тижні до початку конференції

– подання дайджестів у електронному вигляді оформлених згідно правил

За два тижні до початку конференції

– сплата організаційного внеску та замовлення матеріалів конференції.

Через два тижні після конференції

– отримання замовлених матеріалів. Розміщення електронної версії збірника дайджестів на сайті конференції.

Детальна інформація про ”МНЕ” розміщена на сайті конференції за адресою: http://mhe.kdu.edu.ua

 

Організаційний комітет ”МНЕ