Наукові семінари кафедри

Систематично проводяться наукові семінари кафедри на яких заслуховуються роботи аспірантів та спошукачів на здобуття наукового ступеня кандидата, або доктора технічних наук зі спеціальностей

  • 05.09.03 - Електротехнічні комплекси і системи»,
  • 05.09.01 – «Електричні машини та апарати».

Зокрема, за останні роки було заслухано доповіді:

2015 р.
Костенко А. В. на тему «Оцінка та корекція режиму роботи частотно-регульованого електроприводу із несиметричним асинхронним двигуном»;
Чепкунова Р.А. на тему «Підвищення якості регулювання електроприводів із побічною зміною швидкості»;
Кравець О.М. на тему «Розробка та дослідження пристроїв підвищення керованості та надійності функціонування гідро транспортної системи в аварійних режимах.

2014 р.
Яримбаша Д.С. на тему «Енергоефективні параметри та режими роботи потужних електротехнічних комплексів графітації»;
Ченчевого В.В. із на тему «Характеристики асинхронного генератора при глибокому насиченні сталі».
Юхименко М.Ю. на тему «Вдосконалення регулю-вальних і енергетичних показників електроприводів з асинхронними двигунами на основі транзисторних перетворювачів змінної напруги»;
Мосюндз Д.А. на тему «Ідентифікація параметрів нелінійностей в колах перетворення енергії електромеханічних систем».

2013 р.
Мельникова В.О. на тему «Поліпшення енергетичних показників електропривода з векторним керуванням при несиметрії обмоток асинхронного двигуна»;
Сердюка О.О. на тему «Система управління електроприводом насосного комплексу з урахуванням кавітаційних процесів в трубопроводі»;
Зачепу Ю.В. на тему «Асинхронний електропривод з живленням від автономного асинхронного генератора співставної потужності»;
Алєксєєвої Ю.О. на тему «Підвищення ефективності насосних комплексів комунального господарства з регульованим електроприводом турбомеханізмів»;
Ромашихіної Ж.І. на тему «Діагностика пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом електрорушійної сили в обмотках статора».

2012 р.
Пруса В.В. на тему «Теорія старіння електричних машин у процесі тривалої експлуатації та ремонту»;
Сердюка О.О. на тему «Система керування насосними комплексами з урахуванням кавітаційних процесів у трубопровідній магістралі»;
Мельникова В.О. на тему «Система векторного керування електроприводом з поліпшеними енергетичними характеристиками при параметричній несиметрії обмоток двигуна»;
Ломоноса А.І. на тему «Електротехнічний комплекс для випробування машин постійного струму без механічного з’єднання валів»