На  сайт КрНУ             

ESMO 2023

RodkinЗапрошуємо студентів усіх рівнів навчання та молодих вчених узяти участь у роботі XX Міжнарoдної науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації", що відбудеться у Кременчуці 

18–19 травня 2023 року в онлайн форматі

 

 

 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

18 травня

9.45 -10.00 - підключення учасників конференції
10.00 -12.00 - пленарне засідання, присвячене відкриттю конференції
13.00 -18.00 - секційні засідання
19 травня
10.00 -12.00 - секційні засідання
12.15 -13.45 - круглий стіл з представниками виробництв «Задачі фахівців з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки при повоєнній відбудові країни»
13.45 -14.00 - пленарне засідання, присвячене закриттю конференції

Тематичні напрями роботи конференції:

- енергетичні системи та енергозбереження;
- електротехнічні та електромеханічні системи;
- методи моделювання та оптимізації;
- електромеханотроніка та промислова автоматизація;
- інновації в освіті та виробництві.


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(гібридний режим)

ауд. 1121 / ZOOM ID: 773 670 1972, password: ESMO2023

18 травня 2023 року, 10 00 –12 00

1. Відкриття конференції

Никифоров Володимир Валентинович, д.т.н., професор, перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

2. Індустрія 4.0 – еволюція антропогенних екосистем

Бешта Олександр Степанович, член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, професор кафедри електропривода Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

3. Стенд з налаштування двигунів внутрішнього згоряння спортивних автомобілів з електромагнітними гальмами, керованими дробово-інтегральними регуляторами

Бушер Віктор Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри суднової електромеханіки і електротехніки Національного університету «Одеська морська академія»

4. Формування попиту на фахівців та молодих учених для відновлення промисловості України

Тараненко Сергій Іванович, начальник бюро технічного обслуговування і ремонту відділу головного енергетика ПрАТ “КРЕДМАШ”

5. Інформація про порядок роботи конференції

Чорний Олексій Петрович, д.т.н., професор, голова оргкомітету конференції, директор навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського


19.05.2023 / 12 15 –13 45

КРУГЛИЙ СТІЛ 
«ЗАДАЧІ ФАХІВЦІВ З ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ ПРИ ПОВОЄННІЙ ВІДБУДОВІ КРАЇНИ»

ZOOM ID: 773 670 1972, password: ESMO2023

ВЕДУЧИЙ: Прус В’ячеслав В’ячеславович, д.т.н., завідувач кафедри ЕТ, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Робочі питання для обговорення:

1. Формування векторів розвитку освітніх програм за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у повоєнний період.

2. Сучасні форми організації практичної підготовки як основної складової конкурентоспроможності майбутніх фахівців.

3. Підвищення ефективності системи дуальної освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Цільова аудиторія – основні групи стейкголдерів освітніх програм за спеціальністю: представники виробництва, професорсько-викладацький склад, здобувачі вищої освіти, абітурієнти та ін.

Формат обговорення – відкриті фокус-групи.

Регламент – до 30 хвилин на питання.


Офіційний сайт конференції: http://esmo.kdu.edu.ua