На  сайт КрНУ             

Участь здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 у ХХ МНТК молодих учених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації" (ESMO-2023) (18-19.05.2023 р.)

18-19 травня 2023 р. на базі навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій (ІЕЛІІТ) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) проходила XX Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації" (ESMO-2023). Організатором даного заходу була кафедра електротехніки (ЕТ). Співорганізаторами конференції виступили кафедра систем автоматичного управління та електроприводу (САУЕ), а також кафедра комп’ютерної інженерії та електроніки (КІЕ). 

Офіційний сайт конференції:  http://esmo.kdu.edu.ua

                                                  програма конференції 

Через військовий стан в Україні, конференція проводилася в онлайн форматі на базі платформи Zoom, а також в гібридному форматі у КрНУ. У заході взяли участь понад 99 учасників з: України, Німеччини, Латвії, Словаччини, Словенії та різних вузів України: Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ), Державний біотехнологічний університет (м. Харків), Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ), Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків), Світловодський політехнічний фаховий коледж ЦНТУ (м. Світловодськ). Серед іноземних вузів, які брали участь у конференції були: Університет Туріба (Рига, Латвія), Технічний університет Кошице (Словаччина), Люблянський університет (Словенія).

Учасниками конференції було підготовлено 53 тез доповідей, з них: 48 –секційних, 3 тези – доповіді пленарного засідання.

 Конференція розпочалася 18 травня пленарним засіданням, яке паралельно транслювалося на каналі YouТube.  На ньому з вітальним словом виступили: д.т.н., професор, перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Володимир НИКИФОРОВ. Пленарні доповіді розпочалися із теми  «Індустрія  4.0 – еволюція антропогенних екосистем», з якою ознайомив член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, професор кафедри електропривода Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Олександр БЕШТА.

Доповідь д.т.н., професора кафедри електропривода Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Олександра БЕШТИ

Участь ВСП "Фаховий коледж КрНУ ім. Михайла Остроградського"
у МНТК ESMO-2023 

 

Наступну доповідь «Стенд з налаштування двигунів внутрішнього згоряння спортивних автомобілів з електромагнітними гальмами, керованими дробово-інтегральними регуляторами» презентував д.т.н., професор, професор кафедри суднової електромеханіки і електротехніки Національного університету «Одеська морська академія» Віктор БУШЕР.

Доповідь д.т.н., професора кафедри суднової електромеханіки і електротехніки Національного університету «Одеська морська академія» Віктора БУШЕРА

Про формування попиту на фахівців та молодих учених для відновлення промисловості України розповів начальник бюро технічного обслуговування і ремонту відділу головного енергетика ПрАТ "КРЕДМАШ" Сергій ТАРАНЕНКО.

Виступ начальника бюро технічного обслуговування і ремонту відділу головного енергетика ПрАТ "КРЕДМАШ" Сергія ТАРАНЕНКО

Інформацію про порядок роботи конференції надав д.т.н., професор, голова оргкомітету конференції, директор навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Олексій ЧОРНИЙ.

Виступ д.т.н., професора, голови оргкомітету конференції, директора навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій
Олексія ЧОРНОГО

Під час роботи конференції працювало п’ять секцій, в яких студенти, аспіранти та молоді вчені представили результати наукових досліджень: Секція І «Енергетичні системи та енергозбереження» (Керівники: Бялобржеський Олексій Володимирович – к.т.н., доцент кафедри ЕТ, КрНУ; Якимець Сергій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри ЕТ, КрНУ).

Доповідь здобувача Олега ТОДОРОВА на тему: «Підхід до визначення елементів
П-подібної  заступної схеми кабельної лінії на основі гармонічних складових потужності»

Доповідь здобувача Олексія БОРЯКАна тему: «Дослідження режимів роботи дводвигунного електроприводу пасажирського ліфта на базі математичної моделі»

Доповідь О.СЕМІКОВА на тему: «Структура нелінійності регулятора положення у системі керування електропривода»

Секція ІІ «Електротехнічні та електромеханічні системи» (Керівники: Коренькова Тетяна Валеріївна – д.т.н., завідувачка кафедри САУЕ, КрНУ;  Прус В’ячеслав В’ячеславович – д.т.н., завідувач кафедри ЕТ, КрНУ).

Доповідь здобувача Дмитра СОРОКОТЯГИ на тему: «Покращення показників індукційних реостатів у колі фазного ротора асинхронного двигуна»

Доповідь Т. О. ЛУК’ЯНОВА на тему: «Розробка ефективних алгоритмів керування асинхронними двигунами для підвищення енергоефективності їх експлуатації»

Доповідь Діани САПУН на тему: «Оцінка впливу витоку у трубопровідній мережі на динамічні характеристики насосної установки з регульованим електроприводом» 

Секція ІІІ «Методи моделювання та оптимізації» (Керівники: Ченчевой Володимир Віталійович – к.т.н., доцент кафедри САУЕ, КрНУ; Чорний Олексій Петрович – д.т.н., професор кафедри САУЕ, КрНУ).

Доповідь Яни САПУН на тему: «Розрахунок системи вентиляції в умовах укриття з джерелом аварійного резервного енергоживлення»

Доповідь Віталіни ЛУТЧЕНКО на тему: «Моделювання насосної установки за допомогою математичного пакету Matlab Simscape»

Доповідь М. РИЖИКА на тему: «Системи автоматичного регулювання електроприводів постійного струму з непрямим вимірюванням швидкості» 

Секція ІV «Електромеханотроніка та промислова автоматизація» (Керівники: Зачепа Юрій Володимирович – к.т.н., доцент кафедри САУЕ, КрНУ; Перекрест Андрій Леонідович – д.т.н., завідувач кафедри КІЕ, КрНУ).

Доповідь Є. РУБЦОВА на тему «Особливості та перспективи створення мехатронних систем на базі робоплатформ»

Доповідь А. САМОКРИК на тему: «Автоматизована система керування тиском лабораторної гідротранспортної установки» 

Спільне фото учасників секції

Секція V «Інновації в освіті та виробництві» (Керівники: Гладир Андрій Іванович – к.т.н., доцент кафедри ЕТ, КрНУ; Мельников Вячеслав Олександрович – к.т.н., доцент кафедри САУЕ, КрНУ).

Доповідь В. КУЗЬМЕНКА на тему «Малогабаритний лабораторний стенд слідкуючої системи на базі сонячного трекера»

Доповідь В. ГУРЖІЯ на тему: «Малогабаритний лабораторний стенд 3D-верстата з числовим програмним керуванням»

Доповідь М. КОЛЕСНИКА на тему: «Система візуалізації перехідних процесів електропривода змінного та постійного струму в умовах навчальної лабораторії»

Круглий стіл «Задачі фахівців з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки при повоєнній відбудові країни» (Ведучий: Прус В’ячеслав В’ячеславович – д.т.н., завідувач кафедри ЕТ, КрНУ)

 

В рамках XX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації" (ESMO-2023) 19 травня 2023 р. проведено Круглий стіл на тему: «Задачі фахівців з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки» (керівник ПРУС В`ячеслав В`ячеславович, д.т.н., завідувач кафедри ЕТ, КрНУ). Відбулася зустріч всіх трьох сторін стейкхолдерів: здобувачів вищої освіти, викладачів та представників виробництв, де обговорювалися вектори формування розвитку освітніх програм за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у повоєнний період; сучасні форми організації практичної підготовки як основної складової конкурентоспроможності майбутніх фахівців; підвищення ефективності системи дуальної освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Відкриття Круглого столу д.т.н., завідувачем кафедри ЕТ В`ячеславом ПРУСОМ

Виступ гаранта за ОП першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 141
Олексія БЯЛОБРЖЕСЬКОГО

Виступ завідувачки кафедри САУЕ Тетяни КОРЕНЬКОВОЇ щодо внесення змін до ОП другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 141
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Виступ гаранта  ОП другого (магістерського) рівня освіти Андрія ГЛАДИРА за спеціальністю 141 «Енергетичний менеджмент»

Виступ декану факультету електроенергетики та електромеханіки Вінницького національного технічного університету (перший заступник голови)
Михайла РОЗВОДЮКА

Виступ проректора КрНУ з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті Сергія СЕРГІЄНКА щодо питань практичної підготовки в рамках Круглого столу

Виступ декана факультету енергетики та інформаційних технологій Подільського державного університету Людмили МИХАЙЛОВОЇ

Виступ завідувачки кафедри САУЕ Тетяни КОРЕНЬКОВОЇ щодо дуальної форми навчання в КрНУ

Виступ заступника директора з навчальної роботи ВСП «Політехнічний коледж КрНУ»
Марини БАБАРИКИ про досвід дуальної підготовки

На заключному пленарному засіданні відбулося підбиття підсумків конференції та обговорено й прийнято рішення. У кінці засідання було подякувано всім учасникам та керівникам секцій за участь в роботі секційних та пленарних засідань, зовнішнім та внутрішнім стейкхолдерам за участь в Круглому столі.

Всі тези доповіді, які були оформлені згідно з вимогами будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів XХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів, який можна завантажити з офіційного сайту конференції http://esmo.kdu.edu.ua