Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інженерні та освітні технології»

Електронний фаховий науково-практичний журнал "Інженерні та освітні технології" видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2013 року.

Виходить чотири рази на рік (щоквартально).

ISSN 2307-9770

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, гуманітарних та педагогічних наук.

Видається за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2015 року наказом Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 року журнал внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук.

Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), міжнародних наукометричних базах даних «CiteFactor», «Google Scholar», «Polska Bibliografia Naukowa» та «Scientific Indexing Services».

Ознайомитися зі статтями, які опубліковані на сторінках журналу та умовами і правилами публікації можна на сайті журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua.

Адреса редакції: Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (к. 2409б), Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна

E-mail журналу: eetecs@kdu.edu.ua