Науковий реферативний журнал «Реферативний журнал Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління»

Реферативний журнал Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2012 року.

Виходить один раз на рік.

ISSN 966-7320-00-6

У журналі публікуються реферати та анотації наукових видань Інституту, електромеханіки, енергозбереження і систем управління.

Видається за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Копії розміщені на сайтах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Головний редактор: Чорний О.П., директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, д.т.н., проф. 
Заступник головного редатора: Родькін Д.Й., д.т.н., проф. 
Технічні секретарі: Романенко С.С., асист., Істоміна Н.М., ст.викл.

Адреса редакції:
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (к. 2409б),
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна

E-mail журналу: eetecs@kdu.edu.ua