Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації

Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КрНУ. ISSN 2079-5106

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів
«Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації»

Виходить один раз на рік (до початку конференції).

ISSN 2221-5160

До збірника входять матеріали доповідей, представлених на Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», яка організовується та проводиться Інститутом електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Збірник призначено для студентів, магістрів, аспірантів, здобувачів наукового ступеню, молодих науковців, фахівців з електротехніки, електромеханіки та автоматизації технологічних процесів та виробництв.

Видається за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Головний редактор:

Загірняк М.В., ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, член-кор. Національної академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступники головного редактора:

Родькін Д.Й., д.т.н., проф.; Чорний О.П., д.т.н., проф.

Редакційна колегія: Бялобржеський О.В., к.т.н., доц.; Гладир А.І., к.т.н., доц.; Калінов А.П., к.т.н., доц.; Коренькова Т.В., к.т.н., доц.; Мамчур Д.Г., к.т.н., доц.; Огар В.О., к.т.н., доц.

Адреса редакції: Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.

E-mail: ieesu@kdu.edu.ua.

Сайтesmo.kdu.edu.ua