Інформаційні видання кафедри САУЕ

Інформаційне видання до XV Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика»

[Кафедра систем автоматичного управління та електропривода. Інформаційне видання до XV Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика». – Кременчук, 2014. – 30 с.]

 

У виданні представлено аналіз етапів становлення, розвитку та роботи кафедри систем автоматичного управління та електропривода Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського в період 1998–2013 років. Метою аналізу є оцінка наукових, практичних та навчально-педагогічних результатів роботи кафедри, визначення місця кафедри у загальній спільноті електромеханіків. Аналіз показав, що кафедра є самодостатнім колективом, в якому активно розвивається власна наукова школа з проблематики оцінки і підвищення енергоефективності роботи електромеханічного обладнання на основі аналізу енергетичних процесів, що дає змогу виконувати практичні розробки у відповідному напрямку, проводити навчання студентів на основі передових наукових та практичних досягнень у галузі електротехніки. Міцні зв’язки з підприємствами галузі електромеханіки надають змогу розробляти й упроваджувати у виробництво власні, і використовувати в роботі та навчанні передові зразки сучасного електромеханічного обладнання, що дозволяє підвищувати якість підготовки та конкурентоспроможність на ринку праці фахівців відповідних спеціальностей. Ефективне співробітництво кафедри з закордонними навчальними закладами дозволяє обмінюватися останніми досягненнями і набутим досвідом з провідними фахівцями установ-партнерів кафедри, що дає змогу використовувати в роботі та впроваджувати у навчання передові світові здобутки та інновації. Таким чином, у виданні показано, що кафедра САУЕ на даний момент є одним з лідерів підготовки фахівців-електромеханіків на теренах України, а її міцні зв’язки з промисловими підприємствами та навчальними закладами як України, так і зарубіжних країн дозволяють займати чільне місце в спільноті електромеханіків.

Укладач: Мамчур Д.Г.

Коректор: Гордієнко Н.О.

 


 

УДК [681.51-62-83](061.1КрНУ)

Наукове видання «Кафедра "Системи автоматичного управління та електропривод". Досвід. Досягення. Перспективи.»

[Кафедра «Системи автоматичного управління та електропривод». Досвід. Досягення. Перспективи. – Кременчук, КрНУ, 2012, – 312 с.]

 

У виданні зібрано матеріали навчальної, наукової та виховної роботи кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, які охоплюють період 1998-2012 рр.

Головний редактор: д.т.н., проф. Родькін Д.Й., звідуючий кафедрою САУЕ

Укладачі: Мамчур Д. Г., Хребтова О. А., Романенко Св. С.