Виконання внутрішньовузівських науково-дослідних робіт

Викладачами-науковцями кафедри за рахунок другої половини робочого часу проводяться наукові дослідження які включені до тематичного плану науково-дослідних робіт університету.

За період 2012-2016 роки були виконані наступні НДР:

2016 р.

 1. Оцінка параметрів асинхронних двигунів з ефектом витіснення струму ротора (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й.);
 2. Енергетика вібраційних процесів в електромеханічних системах (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й.);
 3. Система обміну даними по радіоканалу (керівник к.т.н., доц. Сердюк О.О.);
 4. Використання електронних баз даних науково-технічної інформації вільного доступу в Інтернеті для підвищення наукової компетенції студентів магістрантів з електромеханіки (керівник проф. Чорний О.П.);
 5. Експериментальні дослідження виконання лабораторного практикуму з теоретичних основ електроприводу на основі віртуальних лабораторних стендів (керівник проф. Чорний О.П.);
 6. Розробка системи керованого запуску електроприводу з вентильно-індукторним двигуном (керівник проф. Чорний О.П.)
 7. Розробка шляхів підвищення техніко-економічних показників конвеєрних установок (керівник проф. Чорний О.П.);
 8. Діагностична система оцінки стану електродвигунів на основі зовнішніх діагностичних показників (керівник доц. Перекрест А.Л.).

2015 р.

 1. Ідентифікація параметрів нелінійностей в колах паретворення енергії електромеханічних систем (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й., РК № 0114U005470);
 2. Модернізація систем електроприводу вібраційних площадок для виробництва залізобетонних виробів (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й., РК № 0114U005472);
 3. Дослідження процесів засвоєння інформації під час лекційних занять з технічних дисциплін (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0114U005471);
 4. Автоматизированная система энергетического анализа режимов работы электромеханических комплексов (керівник к.т.н., доц. Коренькова Т.В., РК № 0114U005473);
 5. Система ідентифікації витікання у гідротранспортних комплексах з використання енергетичного критерію (керівник к.т.н., доц. Коренькова Т.В., РК № 0114U005474);
 6. Система формування тестових тестових впливів в насосному комплексі з регульованим електроприводом (керівник к.т.н., доц. Коренькова Т.В., РК № 0114U005475);
 7. Віртуальні комплекси для дослідження автомобілів з електричною трансмісією (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0114U005476);
 8. Система оцінки параметрів двигунів змінного струму за складовими миттєвої потужності (керівник к.т.н., доц. Ромашихін Ю.В., РК № 0114U005477);
 9. Розробка методики визначення параметрів сплайн-апроксимації фазної індуктивності вентильно-індукторного двигуна (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й., РК № 0115U001538);
 10. Дослідження енергозберігаючих можливостей багатофазних асинхронних двигунів при роботі від трифазної мережі (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0115U001539);
 11. Поліпшення експлуатаційних характеристик вентильно-індукторного двигуна (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0115U001540).

2014 р.

 1. Синтез та експериментальне дослідження моделей процесу навчання студентів технічних спеціальностей (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0114U005102);
 2. Дослідження процесів нагрівання обмоток потужних електричних машин для синтезу систем керованого охолодження (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0114U005103);
 3. Аналіз об’єктів з віддаленим керуванням їх режимами роботи та моніторингом параметрів (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0114U005104);
 4. Аналіз нелінійних електричних кіл з використанням складових миттєвих опорів та провідностей (керівник к.т.н., доц. Калінов А.П., РК № 0114U005105);
 5. Діагностика пошкоджень асинхронного двигуна за сигналом ЕРС у обмотках статора при відключенні від мережі живлення (керівник к.т.н., доц. Калінов А.П., РК № 0114U005106);
 6. Системи підвищення експлуатаційних характеристик частотнорегульованих електроприводів з несиметричними асинхронними двигунами (керівник к.т.н., доц. Калінов А.П., РК № 0114U005107);
 7. Ідентифікація систем теплопостачання цивільних будівель (керівник к.т.н., доц.  Перекрест А.Л., РК № 0114U005108);
 8. Система режимного регулювання параметрів мікроклімату навчальних будівель (керівник к.т.н., доц. Перекрест А.Л., РК № 0114U005109);
 9. Система турбінного регулювання параметрів насосних станцій (керівник к.т.н., доц. Перекрест А.Л., РК № 0114U005110);
 10. Дослідження системи погодного регулювання температури теплоносія цивільної будівлі (керівник к.т.н., доц. Перекрест А.Л., РК № 0114U005111);
 11. Система розподіленого моніторингу параметрів мікроклімату цивільної будівлі (керівник к.т.н., доц. Перекрест А.Л., РК № 0114U005112);
 12. Система ідентифікації параметрів електрогідравлічного комплексу з використанням енергетичного критерію (керівник к.т.н., доц. Коренькова Т.В., РК № 0114U005113);
 13. Розробка методики формування керуючих сигналів для забезпечення комутації фаз вентильно-індукторного двигуна (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й., РК № 0114U005114);
 14. Розробка і введення в експлуатацію автоматизованої системи управління комплексом контролю повітряних параметрів і пристроїв техніки безпеки ізольованих приміщень (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й., РК № 0114U005115);
 15. Теорія і принципи побудови систем керованого пуску електроприводів постійного і змінного струму (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0114U005116).

2013 р.

 1. Поліпшення характеристик регулювання та енергетичної ефективності електроприводів з асинхронними двигунами на основі транзисторних перетворювачів напруги (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й., РК № 0113U001196);
 2. Дослідження властивостей двигуна змінного струму при живленні від джерела напруги низької частоти (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й., РК № 0113U001188);
 3. Дослідження електропривод в умовах автономних джерел електроенергії на базі асинхронного генератора з самозбудженням (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й., РК № 0113U001190);
 4. Підвищення ефективності системи керування електроприводом механізму підйому зливної греблі гідроелектростанції (керівник к.т.н., доц. Гладир А.І., РК № 0113U001192);
 5. Визначення параметрів нелінійностей в системі взаємного навантаження машин постійного струму (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й., РК № 0113U001191);
 6. Розробка теоретичних засад прогнозування працездатності потужних електроприводів змінного струму за параметрами енергоспоживання (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0113U001193);
 7. Розробка принципів побудови комп’ютерних систем віддаленого керування електромеханічним обладнанням для віртуальних лабораторних комплексів (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П. РК № 0113U001194);
 8. Розробка принципів та шляхів управління якістю перетворення енергії в електроприводах змінного струму (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П. РК № 0113U001195);
 9. Дослідження динамічних режимів тягового електроприводу кар’єрного електровозу з урахуванням боксування (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0113U001189).

2012 р.

 1. Розробка методу і засобів управління та контролю якості повітряного середовища у приміщеннях (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0111U009286);
 2. Інтелектуальні системи управління процесами післяремонтних випробувань асинхронних двигунів. (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й., РК № 0111U009285);
 3. Розробка теоретичних і практичних засад моніторингу електромеханічних систем на основі інтелектуального аналізу даних. (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0111U009287);
 4. Розробка організаційно-методологічних засад із використанням інформаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей. (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0111U009288);
 5. Характеристики системи векторного керування з урахуванням втрат сталі. (керівник к.т.н., доц. Огарь В.О., РК № 0111U009289);
 6. Системи активного регулювання параметрів насосних станцій засобамиелектропривода насосів. (керівник к.т.н., доц. Перекрест А.Л., РК № 0111U009290).