Виконання держбюджетних науково-дослідних робіт

Науковим колективом кафедри щороку виконуються три-чотири НДР які фінансуються із коштів державного бюджету. Деякі із них виконуються у рамках комплексних наукових проектів з провідними ВНЗ України.

Із 2012 року виконані наступні НДР:

  1. Розробка і створення віртуальних комплексів і систем для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0111U001901, прикладна);
  2. Розробка енергоресурсозберігаючого електропривода електромобілів з мікропроцесорним керуванням для навчального процесу та наукових досліджень Підтема: «Створення віртуальних тренажерних комплексів і систем для ідентифікації і поточної діагностики стану систем електроприводу електромобіля» (керівник д.т.н., проф. Родькін Д.Й., РК № 0113U002176с, прикладна). Робота виконувалась спільно із ХНУ «Харківський політехнічний університет»;
  3. Наукові основи побудови віртуальних тренажерних комплексів аналогів промислових електромеханічних систем для їх дослідження, керування, проектування, підготовки кадрів (відповідальний виконавець д.т.н., проф. Чорний О.П, РК № 0113U002177, прикладна). Робота виконувалась спільно із Вінницьким національним технічним університетом.
  4. Теоретичні основи керування процесами перетворення енергії в електромеханічних комплексах для підвищення енергоефективності їх роботи (керівник д.т.н., проф. Чорний О.П., РК № 0114U002629, фундаментальна).