Наукові заходи

Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах"

Міжнародна науково-технічна конференція
Проблеми енергоресурсозбереження
в електротехнічних системах.

Наука, освіта і практика

International Science and Technical Conference

Problems of Energy and Resource-saving
in Electrotechnical Systems.
Science, Education and Practice
 

Контактна інформація:

Україна, 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.
Тел.: (05366) 3-11-47;  факс: (05366) 3-60-00;
е-mail:   icpees@kdu.edu.ua

Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів

Міжнародна науково-технічна конференція
молодих учених і спеціалістів

"Електромеханічні та енергетичні системи,
методи моделювання та оптимізації

ЕСМО

International Conference of students and young researchers

"Electromechanical and energy systems,
modeling and optimization methods"
ESMO

Адреса оргкомітету:

Україна, 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Тел.: (05366) 3-11-47;  факс: (05366) 3-60-00;
е-mail: esmo@kdu.edu.ua

Науково-методичний семінар «Інформаційні технології в навчальному процесі»

Науково-методичний семінар
«Інформаційні технології в навчальному процесі»

IТЕ
 

Контактна інформація:

Україна, 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20;
Тел.: (05366) 3-11-47;  факс: (05366) 3-60-00;
е-mail:  eetecs@kdu.edu.ua

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи"

Міжнародна науково-практична конференція
Сучасна вища освіта:
реалії, проблеми, перспективи

 

International scientific-practical conference
Modern Higher Education:
realities, problems, prospects
 

Контактна інформація:

Україна, 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.
Тел.: (05366) 3-11-47;  факс: (05366) 3-60-00;
е-mail:
  icpees@kdu.edu.ua

Науковий семінар «Електромеханіка, проблеми енергоперетворення та енергоресурсозбереження»

На базі кафедри працює Всеукраїнський науковий семінар «Електромеханіка, проблеми енергоперетворення та енергоресурсозбереження» при Науковій раді «Наукові основи електроенергетики» Інституту електродинаміки НАН України.

Керівник – проф. Родькін Д.Й., секретар – доц. Коренькова Т.В.

Засідання проходять протягом усього календарного року, на яких заслуховується по 6-9 наукових доповідей протягом півріччя. Зокрема за останні три роки було заслухано 60 наукових доповідей.

Перелік доповідей запланованих на 2015-2016 навчальний рів наведено у Додатку.

Наукові семінари кафедри

Систематично проводяться наукові семінари кафедри на яких заслуховуються роботи аспірантів та спошукачів на здобуття наукового ступеня кандидата, або доктора технічних наук зі спеціальностей

  • 05.09.03 - Електротехнічні комплекси і системи»,
  • 05.09.01 – «Електричні машини та апарати».

Участь у конференціях які організовують ВНЗ партнери

Традиційно науковці школи приймають участь у Міжнародних науково-технічних конференціях на якій представляються доповіді по завершеним дисертаційним роботам, а саме:

  • Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП). Організатор: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків;
  • Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий енергетичний розвиток: сучасні тенденції, технології та рішення». Організатор: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ;
  • Міжнародній науково-технічній конференції «Контроль і управління в складних системах». Організатор: Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця;
  • Міжнародній науково-практичній конференції «Інтернет-освіта-наука». Організатор: Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.