На  сайт КрНУ             

Наукова школа проф. Родькіна Д.Й.

2000 року на базі кафедри систем автоматичного управління та електропривода сформувалася наукова школа «Енергоресурсозбереження, діагностика і моніторинг в електромеханічних системах, удосконалення пристроїв обліку електроенергії», яка очолюється завідувачем кафедри, заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим винахідником України, доктором технічних наук, професором Родькіним Дмитром Йосиповичем, нагородженим нагрудними знаками «За наукові досягнення» і «Петро Могила».

Загальна кількість наукових співробітників, що працювали та працюють над проблемою наукової школи, перевищує 50 осіб, з них захистили дисертаційні роботи:
2 – на здобуття ступеня доктора технічних наук, 40 – на здобуття ступеня кандидата технічних наук, у тому числі під безпосереднім керівництвом професора Родькіна Д.Й. – 28. Кількість публікацій, що за формальними ознаками належать до профілю наукової школи, перевищує 700, авторських свідоцтв та патентів – більш ніж 150.

Проф. Родькіним Д.Й. був сформульований принцип ЕЕЕ – енергоспоживання, енерговикористання і енергокерування в електромеханічних системах з єдиним науковим підходом до нього на базі понять та елементів теорії миттєвої потужності. З цих міркувань створені:

–  теорія систем динамічного навантаження електричних машин при їх післяремонтних випробуваннях;

–  принципи побудови вимірювально-діагностичних комплексів як основи для дослідження електромеханічних систем, їх вивчення, навчання й підготовки спеціалістів;

–  теоретичні основи, визначені шляхи практичного використання енергетичного метода ідентифікації параметрів електромеханічних систем із використанням рівнянь енергетичного балансу гармонік миттєвої потужності складних систем з реальними сигналами різної фізичної природи.

У рамках наукової школи кафедри САУЕ створені та функціонують наступні напрями:

– проблеми ідентифікації параметрів електричних двигунів з використанням систем динамічного навантаження, оцінювання параметрів процесів за значеннями миттєвої потужності – під безпосереднім керівництвом проф. Родькіна Д.Й;

– керування процесами перетворення енергії в електромеханічних комплексах для підвищення ефективності їх роботи, створення віртуального обладнання для навчального процесу й наукових досліджень – під керівництвом проф. Чорного О.П.;

– енергоресурсозберігаючі системи і технології управління насосними агрегатами і комплексами – під керівництвом доц. Коренькової Т.В.;

–  системи діагностики, моніторингу та керування ресурсом роботи електромеханічних комплексів на основі показників якості перетворення енергії – під керівництвом
доц. Калінова А.П.;

– підвищення ефективності функціонування об’єктів комунальної енергетики на основі взаємопов’язаного розгляду та вирішення питань енергоспоживання, енерговикористання та енергокерування – під керівництвом доц. Перекреста А.Л.

– наука – виробництво, оновлення лабораторної бази, здобуття нової професії – під керівництвом доц. Гладиря А.І.

Наукова школа плідно співпрацює з вищими навчальними закладами, академічними установами та підприємствами України, зокрема з Інститутом електродинаміки НАН України (м. Київ), Інститутом вищої освіти Академії педагогічних наук України (м. Київ), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (м. Київ), Науково-технічним центром магнетизму технічних об’єктів НАН України (м. Харків).

Загалом колектив наукової школи бере участь у науково-педагогічній співпраці за
30 Угодами, серед них із закордонними: Технічним університетом Кошице (м. Кошице, Словаччина); Інститутом промислової електротехніки (м. Зелена Гура, Польща); Університетом Любляни (Словенія); Технічним університетом м. Брауншвейг
(м. Брауншвейг, Німеччина); Білоруським національним технічним університетом
(м. Мінськ, Білорусь); Сілезьким технологічним університетом (Польща); Карагандинським державним індустріальним університетом (м. Теміртау, Казахстан).

Слід зазначити, що наукова школа має значні досягнення у міжнародному співробітництві.

У рамках Центральноєвропейської програми обміну для університетської освіти науковці школи беруть участь у роботі Східноєвропейської літньої школи, Міжнародній конференції молодих науковців OWD та Міжнародному PhD-семінарі (Польща), які проводить електротехнічний факультет Сілезького технологічного університету за підтримки Польського товариства теоретичної та прикладної електротехніки, Інституту техніки та технологій.

Ведеться плідна співпраця з Технічним університетом Брауншвейга (Німеччина), зокрема з Інститутом динаміки і коливань. Щороку група студентів та аспірантів на чолі з керівниками, науковцями школи проходять практику в цьому Інституті за програмою «Studienpraktika» німецької служби академічних обмінів DAAD за сприяння Міністерства закордонних справ Німеччини.

Щороку в рамках програми центру лідерства «Відкритий Світ» у співробітництві з організацією Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils) науковці школи відвідують Сполучені Штати Америки (2012 р. −
доц. Огарь В.О., 2013 р. − доц. Перекрест А.Л., 2014 р. − доц. Мамчур Д.Г., 2015 р. –
доц. Мельников В.О.).

Завдяки тісній співпраці з Технічним університетом Брауншвейга (Німеччина), зокрема з Інститутом динаміки і коливань, молоді науковці Мельников В.В та
Прітченко А.В (науковий керівник доц. Калінов А.П.) отримували міжнародну стипендію від Німецької служби академічних обмінів (DAAD) по стипендіальній програмі імені Леонарда Ейлера (2012 р.) для інженерів та осіб, які вивчають природничі науки та пишуть кандидатську дисертацію.

Завдяки тісному співробітництву КрНУ з Університетом м. Ланчьжоу (Lanzhou Jiaotong University), згідно із запрошенням Уряду провінції Гансу (КНР) у рамках Міжнародної програми надання стипендій та грантів уряду провінції Гансу (Gansu International Fellowship Program (GIFP) доц. Мамчур Д.Г. проходив двомісячне стажування у м. Ланчьжоу (вересень–жовтень 2012 р.).

Молоді науковці проходять стажування в Університету Монсу (Бельгія), куди згодом запрошуються на роботу й продовжують дослідження по темі кандидатської дисертації.

Загалом понад 45 науковців були направлені в закордонні відрядження за різними міжнародними програмами, де висвітлювали результати наукових досліджень з напряму школи.

Гідною оцінкою наукової роботи науковців школи стало визнання на рівні країни.

2008 р. присуджено премію Президента України для молодих учених у галузі науки і техніки доц. Коріньковій Т.В. за роботу «Енергозберігаючі системи та технології керування насосними агрегатами та комплексами».

Згідно з Наказом Президента України доц. Калінов А.П., доц. Огарь В.О.,
ст. викл. Ромашихін Ю.В. і доц. Мамчур Д.Г. за цикл наукових праць «Наукові основи енергозбереження засобами електропривода на базі використання методів теорії миттєвої потужності» визнані лауреатами щорічної премії Президента України.

Для підтримки наукових досліджень молоді вчені доц. Калінов А.П. (2007–2008 рр.), доц. Бялобржеський О.В. (2008–2009 рр.), доц. Перекрест А.Л. (2012–2013 рр.) та
доц. Огарь В.О. (2014–2015 рр.) здобули стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Наукова школа поєднує навчальну й наукову діяльність та є основним джерелом поповнення кадрового складу підрозділів Університету, і це є одним із головних завдань її діяльності.

За період існування науковцями школи було захищено дві докторські й понад
40 кандидатських дисертацій. На сьогодні підготовлено до захисту три кандидатські дисертації, які рекомендовані для представлення на семінар спеціалізованої ради
(асист. Алєксєєва Ю.О., асист. Ченчевой В.В., асист. Кравець О.М.). Доц. Перекрест А.Л. навчається в докторантурі. На завершальному етапі підготовка докторських дисертації
доц. Коренькової Т.В. та доц. Калінова А.П.

Під керівництвом науковців школи були підготовлені та захищені 150 кваліфікаційних магістерських робіт.

Науковій школі властива сукупність певних ознак, однією з яких є наявність друкованих видань та публікацій як засобу наукової комунікації.

Науковцями школи «Електромеханіка» видано понад 40 наукових праць, а саме підручників (1), монографій (18) та навчальних посібників (23), серед яких видані за останні роки: «Характеристики асинхронных двигателей с учетом нелинейных свойств магнитной системы» (монографія, В.О. Огарь, Д.Й. Родькін, 2012 р.); «Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу споживаної потужності» (монографія,
М.В. Загірняк, Д.Г. Мамчур, А.П. Калінов, А.В. Чумачова, 2012 р.); «Энергетический метод идентификации параметров асинхронных двигателей» (монографія, М.В. Загирняк, Д.И. Родькин, Ю.В. Ромашихин, А.П. Черный, 2013 р.) тощо.

З 1999 року кафедра САУЕ є базовою з проведення другого туру Всеукраїнської олімпіади з електромеханіки; у 2004–2006 рр. на базі кафедри проводився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Комп’ютеризовані системи, автоматика та управління»; у 2002–2005 роках – ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з енергоресурсозбереження за напрямами «Електромеханіка» та «Енергетика». Студенти
3–4 курсів, які навчаються на кафедрі САУЕ, постійно показують високі результати.

Фахівцями наукової школи рецензуються та видаються два щоквартальні наукові журнали:

–  фаховий науково-виробничий журнал «Електромеханічні і енергозберігаючі системи»;

–  електронний науково-практичний журнал «Інженерні та освітні технології».

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від
29 вересня 2015 року наказом Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 року журнал «Інженерні та освітні технології» був внесений до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук.

Щороку за підсумками проведення Міжнародних наукових конференцій видаються збірники матеріалів:

–  Матеріали науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації»;

–  Дайджести Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми енерго-ресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика».

Підводячи підсумки майже п’ятнадцятирічної діяльності наукової школи, був виданий збірник «Кафедра «Системи автоматичного управління та електропривод». Досвід. Досягнення. Перспективи» (2012 р., обсягом 311 с.), у якому зібрано матеріали навчальної, наукової та виховної роботи за весь період становлення школи.

2014 року видане інформаційне видання до XV Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», де представлено аналіз етапів становлення, розвитку та роботи наукового колективу й показано, що колектив наукової школи кафедри САУЕ на даний момент є одним із лідерів підготовки фахівців-електромеханіків в Україні.

З 2012 року видається «Реферативний журнал Інституту електромеханіки, енергозбереженні і систем управління», в якому розміщені реферати наукових публікацій працівників наукової школи. Дане видання зручне для швидкого ознайомлення наукового загалу з результатами досліджень наукового колективу.

Усі видання відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України та вимог Міністерства освіти і науки України розповсюджуються по провідним науковим бібліотекам, науковим установам, до провідних вищих навчальних закладів.

Загальна кількість наукових публікацій колективу школи за весь період існування налічує більше 700 статей, тез, дайджестів тощо.

2012 року колектив кафедри організовував і провів XIX Міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП–2012) у пгт. Миколаївка, АР Крим.

До участі у конференції долучились 384 науковця, 125 взяли безпосередню участь, із них 33 д.т.н., 40 к.т.н., 16 аспірантів, 25 викладачів, 10 представників виробництв. Географія учасників представлена сімома країнами-учасницями (Україна, Казахстан, Німеччина, Росія, Польща, Марокко, Грузія); представниками трьох академічних установ, 24-х ВНЗ та шістьма підприємствами.

У рамках конференції пройшло засідання науково-методичної комісії з напряму «Електромеханіка» МОН України, відбулася конференція Української асоціації інженерів-електриків, проведений конкурс доповідей молодих учених, в якому взяли участь 26 молодих науковців, серед яких представник наукової школи виборов почесне друге місце.

Фахівцями наукової школи започатковано науково-методичний семінар «Інформаційні технології в навчальному процесі» (2011 р.), який проходить раз на рік у грудні. Семінар з кожним роком приймає нові форми проведення й набуває все більшої актуальності.

15–16 жовтня 2015 року КрНУ, Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління» спільно з Міністерством освіти та науки України й Національною академією педагогічних наук України провели I Міжнародну конференцію «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи».

Тематичними напрямами роботи конференції були наступні:

– упровадження здобутків педагогічної науки у навчальну практику;

– інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах;

– впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ;

– інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі;

– розробка та створення сучасних інноваційних методик і технічних засобів навчання для упровадження в освітню практику;

– створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для системи освіти.

Підводячи підсумок роботі, виконаній з 2000 по 2015 роки, очевидний той ривок, який зробила наукова школа у становленні працездатного, перспективного колективу, що став становим хребтом науки, наукових результатів не тільки Інституту, але й якіюсь мірою й усього університету. Багато ініціатив кафедри отримали життя, розвиток на інших кафедрах і факультетах. Молодий, енергійний колектив кафедри з оптимізмом і впевненістю у своїх силах дивиться в майбутнє – майбутнє сучасної, наукової та технічно інноваційної нашої країни.