Старші викладачі

Юхименко Михайло Юрійович

Yuhimenkoстарший викладач

1970 р.н., Україна

 

В 2004 році закінчив Кременчуцький держаний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – напівпровідникові перетворювачі напруги для живлення асинхронних двигунів, мікропроцесорні системи керування напівпровідниковими перетворювачами, покращення гармонічного складу вихідної напруги транзисторних перетворювачів, підвищення енергетичної ефективності асинхронних електроприводів з транзисторними регуляторами напруги в колі статора. В КрНУ працює з 2004 року асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.

Хребтова Оксана Анатоліївна

Khrebtovaстарший викладач

1970 р.н., Україна

 

В 2005 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – розробка та дослідження систем керованог трогания на базі частотнорегульованого ЕП. В КрНУ працює з 2006 року асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.

Артеменко Артем Миколайович

Artemenkoстарший викладач

1980 р.н., Україна

 

В 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – дослідження нерівномірності розподілу навантаження двигунів постійного струму послідовного збудження з жорстким зв'язком валів тягового електроприводу при їх параметричній несиметрії. З 2002 року працює в КНУ асистентом кафедри Систем автоматичного керування та електропривода.

Рєзнік Дмитро Володимирович

Reznik

старший викладач

1979 р.н., Україна

 

В 2004 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет. Основний напрям наукової діяльності – підвищення точності визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів шляхом застосування низькочастотної напруги живлення. З 2005 працює в КрНУ асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.