Старші викладачі

Хребтова Оксана Анатоліївна

Khrebtovaстарший викладач

1970 р.н., Україна

 

В 2005 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – розробка та дослідження систем керованог трогания на базі частотнорегульованого ЕП. В КрНУ працює з 2006 року асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.

Артеменко Артем Миколайович

Artemenkoстарший викладач

1980 р.н., Україна

В 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – дослідження нерівномірності розподілу навантаження двигунів постійного струму послідовного збудження з жорстким зв'язком валів тягового електроприводу при їх параметричній несиметрії. З 2002 року працює асистентом, а з 2012 року – старшим викладачем на кафедрі систем автоматичного керування і електропривода Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Рєзнік Дмитро Володимирович

Reznik

старший викладач

1979 р.н., Україна

В 2004 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет. Основний напрям наукової діяльності – підвищення точності визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів шляхом застосування низькочастотної напруги живлення та захист від дії електромагнітних полів промислової частоти. 
З 2005 р.  асистент кафедри Систем автоматичного управління та електроприводу, КрНУ. 
З 2014 р. старший викладач кафедри Систем автоматичного управління та електроприводу, КрНУ.
У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему '' Нормалізація рівнів магнітних полів на робочих місцях випробувальних дільниць електроремонтних цехів'' за спеціальністю Охорона праці

Кравець Олексій Михайлович

старший викладач

1983 р.н., Україна

В 2005 роцізакінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за заспеціальністю «Системикерування і автоматики». З 2005 року працює в КНУ асистентомкафедри Систем автоматичного керування та електропривода, з 2014 року переведений на посаду старшого викладача.