Склад кафедри

Родькін Дмитро Йосипович

Rodkinзавідувач кафедри
професор
д.т.н., проф.

1939 р.н., Білорусь.

 

В 1962 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Автоматизація виробничих процесів в гірничий промисловості». У 1970 році у Київському політехнічному інституті захистив кандидатську дисертацію за фахом «Автоматизація виробничих процесів». У 1995 р. у Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема захистив докторську дисертацію за фахом «Електротехнічні комплекси і системи». Основний напрям наукової діяльності – підвищення енергетичної ефективності електромеханічних систем і комплексів. З 2001 року займає посаду професора та завідувача кафедри Систем автоматичного управління та електропривода в КрНУ.

Чорний Олексій Петрович

Chornyiпрофесор
д.т.н., проф.

1964 р.н., Україна

 

В 1986 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю “Електрифікація і автоматизація гірничих робіт”. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Пускові системи синхронних двигунів агрегатів Г-Д кар’єрних екскаваторів”. Основний напрям наукової діяльності – пускові системи електричних двигунів змінного струму; системи комп’ютеризованого контролю, діагностики та енергетичного моніторингу електричних двигунів в комплексі електроприводу; системи інтелектуального захисту електричних двигунів змінного струму.В КНУ працює з 1999 року на посадах завідувача кафедри КТП, та доцента кафедри КІС, а з 2003 року – професора кафедри Систем автоматичного управління та електропривода. Займає посаду директора Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління.

Сергієнко Сергій Анатолійович

Serhienkoдоцент
к.т.н., доц.

1975 р.н., Україна

 

В 1997 році закінчив Кременчуцький філіал Харківського політехнічного університету за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок та технологічних комплексів». В КНУ працює з 1997 року. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення якісних показників систем підпорядкованого регулювання електроприводів на основі модифікованого принципу симетрії». Основний напрям наукової діяльності – дослідження систем динамічного навантаження з моделюванням параметрів технологічного навантаження, визначення ресурсу працездатності електромеханічного обладнання, розробка систем керування високоточними електроприводами. З 2005 року – доцент кафедри Систем автоматичного управління та електропривода. З 2006 року – проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті КрНУ.

Сердюк Олександр Олександрович

Serdukдоцент
к.т.н.

1981 р.н., Україна

 

У 2003 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Основний напрям наукової діяльності – розробка та дослідження систем керування насосними комплексами з урахуванням гідродинамічних процесів у трубопровідній магістралі. В КрНУ працює з 2003 року на посаді учбового майстра кафедри Систем автоматичного управління та електропривода, з 2004 року переведено на посаду асистента.

Калінов Андрій Петрович

Kalinovдоцент
к.т.н., доц.

1978 р.н., Україна

 

В 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. У 2005 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора». Основний напрям наукової діяльності – діагностика, оцінка енергоефективності роботи та корекція ресурсу роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу на основі показників якості перетворення енергії. З 2006 року працює в КрНУ на посаді доцента кафедри Систем автоматичного керування та електропривода.

Огарь Віта Олександрівна

Ogarдоцент
к.т.н., доц.

1980 р.н., Україна

 

В 2002 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальностю “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Характеристики асинхронних двигунів при зміні властивостей сталі». Основний напрям наукової діяльності – енергопроцеси в електричних пристроях та електромеханічних системах з урахуванням нелінійних властивостей магнітної системи. В КрНУ працює з 2002 року на посаді асистента кафедри Систем автоматичного управління та електропривода, а з 2009 р. – доцентом цієї кафедри. З 2009 р. виконує обов'язки заступника директора з навчально-методичної та педагогічної роботи Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління.

Зачепа Юрій Володимирович

Zachepaдоцент
к.т.н.

1981 р.н., Україна

 

ID: 0000-0003-4364-6904

В 2003 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. Основний напрям наукової діяльності – дослідження автономних формованих джерел живлення на базі асинхронних двигунів з ємнісним збідженням, що працюють в генераторному режимі. З 2003 року працює ассистентом, а з 2007 року займає посаду старшого викладача в КНУ кафедри Систем автоматичного керування та електропривода.

Коренькова Тетяна Валеріївна

Korenkovaдоцент
к.т.н., доц.

1974 р.н., Україна

 

В 1996 році закінчила Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Раціональний електропривод насосних станцій міського водопостачання”. Основний напрям наукової діяльності – раціональні енергозберігаючі режими функціонування турбомеханізмів та їх технологічних комплексів, розробка засобів підвищення керованості насосних станцій, пристроїв захисту гідротранспортних установок. З 2004 року працює в КрНУ на посаді доцента кафедри Систем автоматичного керування та електропривода.

Мельников Вячеслав Олександрович

Melnykovдоцент
к.т.н.

1987 р.н., Україна

 

В 2009 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – дослідження векторних систем керування та розробка систем керування двигунами змінного струму з використанням сучасних напівпровідникових перетворювальних пристроїв та комп'ютеризованих вимірювальних комплексів. З 2009 року працює в КНУ асистентом кафедри Систем автоматичного керування та електропривода.

Юхименко Михайло Юрійович

Yuhimenkoстарший викладач

1970 р.н., Україна

 

В 2004 році закінчив Кременчуцький держаний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – напівпровідникові перетворювачі напруги для живлення асинхронних двигунів, мікропроцесорні системи керування напівпровідниковими перетворювачами, покращення гармонічного складу вихідної напруги транзисторних перетворювачів, підвищення енергетичної ефективності асинхронних електроприводів з транзисторними регуляторами напруги в колі статора. В КрНУ працює з 2004 року асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.