Склад кафедри

Родькін Дмитро Йосипович

Rodkinзавідувач кафедри
професор
д.т.н., проф.

1939 р.н., Білорусь.

 

В 1962 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Автоматизація виробничих процесів в гірничий промисловості». У 1970 році у Київському політехнічному інституті захистив кандидатську дисертацію за фахом «Автоматизація виробничих процесів». У 1995 р. у Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема захистив докторську дисертацію за фахом «Електротехнічні комплекси і системи». Основний напрям наукової діяльності – підвищення енергетичної ефективності електромеханічних систем і комплексів. З 2001 року займає посаду професора та завідувача кафедри Систем автоматичного управління та електропривода в КрНУ.

Чорний Олексій Петрович

Chornyiпрофесор
д.т.н., проф.

1964 р.н., Україна

Чорний О. П., доктор технічних наук, професор, директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ), професор кафедри систем автоматичного управління та електроприводу КрНУ.

Чорний О.П. наукову діяльність розпочав у 1986 р., а у сфері освіти працює з 1988 року. У 1991 захистив кандидатську дисертацію на тему "Системи побічного пуску синхронних двигунів кар'єрних екскаваторів". У 2005 захистив докторську дисертацію "Моніторинг параметрів електричних двигунів електромеханічних систем" за спеціальністю 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи. З 2005 року очолює Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління КрНУ.

Сергієнко Сергій Анатолійович

Serhienkoдоцент
к.т.н., доц.

1975 р.н., Україна

В 1997 році закінчив Кременчуцький філіал Харківського політехнічного університету за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок та технологічних комплексів». В КрНУ працює з 1997 року. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення якісних показників систем підпорядкованого регулювання електроприводів на основі модифікованого принципу симетрії». Основний напрям наукової діяльності – ідентифікація динамічних об’єктів, визначення ресурсу працездатності електромеханічного обладнання, розробка систем керування високоточними електроприводами, новітні технології навчання, менеджмент освіти. З 2005 року – доцент кафедри Систем автоматичного управління та електропривода. З 2006 року – проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті КрНУ.

Калінов Андрій Петрович

Kalinovдоцент
к.т.н., доц.

1978 р.н., Україна

Почав професійну діяльність із навчання (1993–1997рр.) у Вищому професійному училищі №7, де здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та прилади технологічного обладнання». В 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. У 2006 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. З 2006 року працює в КрНУ на посаді доцента кафедри Систем автоматичного керування та електропривода. У 2008 році здобув, та з 2008 по 2010рр. отримував стипендію Кабінету Міністрів України. У 2009 році здобув наукове звання доцента, нагородженій почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (МОНУ) «за багаторічну сумлінну працю та значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» та здобув нагороду «Винахід року – 2009». 

Огарь Віта Олександрівна

Ogarдоцент
к.т.н., доц.

1980 р.н., Україна

 

В 2002 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальностю “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Характеристики асинхронних двигунів при зміні властивостей сталі». Основний напрям наукової діяльності – енергопроцеси в електричних пристроях та електромеханічних системах з урахуванням нелінійних властивостей магнітної системи. В КрНУ працює з 2002 року на посаді асистента кафедри Систем автоматичного управління та електропривода, а з 2009 р. – доцентом цієї кафедри. З 2009 р. виконує обов'язки заступника директора з навчально-методичної та педагогічної роботи Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління.

Зачепа Юрій Володимирович

Zachepaдоцент
к.т.н.

1981 р.н., Україна

ID: 0000-0003-4364-6904

В 2003 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. Основний напрям наукової діяльності – дослідження автономних формованих джерел живлення на базі асинхронних двигунів з ємнісним збідженням, що працюють в генераторному режимі. З 2003 року працює ассистентом, а з 2007 року займає посаду старшого викладача в КНУ кафедри Систем автоматичного керування та електропривода. В 2014 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи. Цього ж року переведений на посаду доцента кафедри. В 2015 році отримав атестат доцента. З 2015 року обіймає посаду заступника директора інституту електромеханіки, енергозбереження та систем управління КрНУ.

Коренькова Тетяна Валеріївна

Korenkovaдоцент
к.т.н., доц.

1974 р.н., Україна

 

В 1996 році закінчила Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Раціональний електропривод насосних станцій міського водопостачання”. Основний напрям наукової діяльності – раціональні енергозберігаючі режими функціонування турбомеханізмів та їх технологічних комплексів, розробка засобів підвищення керованості насосних станцій, пристроїв захисту гідротранспортних установок. З 2004 року працює в КрНУ на посаді доцента кафедри Систем автоматичного керування та електропривода.

Мельников Вячеслав Олександрович

Melnykovдоцент
к.т.н.

1987 р.н., Україна

В 2009 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». У 2014 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Поліпшення енергетичних показників електропривода з векторним керуванням при несиметрії обмоток асинхронного двигуна» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

Хребтова Оксана Анатоліївна

Khrebtovaстарший викладач

1970 р.н., Україна

 

В 2005 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – розробка та дослідження систем керованог трогания на базі частотнорегульованого ЕП. В КрНУ працює з 2006 року асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.