Склад кафедри

Артеменко Артем Миколайович

Artemenkoстарший викладач

1980 р.н., Україна

В 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – дослідження нерівномірності розподілу навантаження двигунів постійного струму послідовного збудження з жорстким зв'язком валів тягового електроприводу при їх параметричній несиметрії. З 2002 року працює асистентом, а з 2012 року – старшим викладачем на кафедрі систем автоматичного керування і електропривода Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Рєзнік Дмитро Володимирович

Reznik

доцент

к.т.н.

1979 р.н., Україна

В 2004 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет. Основний напрям наукової діяльності – підвищення точності визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів шляхом застосування низькочастотної напруги живлення та захист від дії електромагнітних полів промислової частоти. 
З 2005 р.  асистент кафедри Систем автоматичного управління та електроприводу, КрНУ. 
З 2014 р. старший викладач кафедри Систем автоматичного управління та електроприводу, КрНУ.
У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему '' Нормалізація рівнів магнітних полів на робочих місцях випробувальних дільниць електроремонтних цехів'' за спеціальністю Охорона праці

Кравець Олексій Михайлович

доцент

к.т.н.

1983 р.н., Україна

В 2005 роцізакінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за заспеціальністю «Системикерування і автоматики». З 2005 року працює в КНУ асистентомкафедри Систем автоматичного керування та електропривода, з 2014 року переведений на посаду старшого викладача.

Ченчевой Володимир Віталійович

Chenchevoi

доцент

к.т.н., доц.

1986 р.н., Україна

 

В 2008 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Основний напрям наукової діяльності – поліпшення експлуатаційних характеристик генеруючих систем. З 2011 року працює в КрНУ асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.

Алєксєєва Юлія Олександрівна

Alekseeva

старший викладач

к.т.н.

1983 р.н., Україна

 

У 2006 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Енергетичний менеджмент». Основний напрям наукової діяльності – розробка і дослідження енергоресурсозберігаючих систем підвищення керованості насосних комплексів. З 2006 року працює в КНУ асистентом кафедри Систем автоматичного керування та електропривода.

Зачепа Наталія Василівна

 

доцент
к.т.н., доц.

1985 р.н., Україна

ID: 0000-0003-0365-5320

В 2007 році закінчила Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” та отримала диплом магістра з відзнакою.У 2016 році закінчила навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи, та одночасно працювала асистентом кафедри «Систем автоматичного керування і електроприводу». У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Заходи і засоби забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин» за спеціальністю 05.26.01 – Охорона праці в ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», Київ.
За результатами роботи опубліковано 11 наукових статей, 5 з яких – в міжнародній базі цитування Scopus, та 17 тез доповідей, опубліковано 1 заявка на корисну модель та 2 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір; видано 16 методичних розробок.

Рикова Ольга Миколаївна

Rykova

навчальний майстер

1973 р.н., Україна

 

У 2008 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет зі спеціальності «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». З 2001 року працює в КрНУ навчальним майстром кафедри Систем автоматичного управління та електропривода. У 2017 році здобула ступінь магістра за спціальністю «Педагогіка вищої школи», та здобула кваліфікацію «Викладач універсистетів та вищих навчальних закладів».

Ковальчук Вікторія Григорівна

старший викладач

 

В 2008 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю 8.092204 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» та отримала диплом з відзнакою. Захистила магістерську роботу на тему «Дослідження керованості електромеханічної системи гідротранспортного комплексу з регульованим електроприводом насосу» з оцінкою «відмінно» та отримала кваліфікацію наукового співробітника з електромеханіки. З 2008 р. по 2012 р. навчалась у денній аспірантурі за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. З 2013 р. працює н на кафедрі, викладає дисципліни „Енергетичні процеси в електромеханічних системах”, „Математичне моделювання процесів та систем”, „Математичні методи моделювання”, "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”

Руденко Микита Андрійович

Rykova

навчальний майстер / асистент

 

У 2012 році закінчив магістратуру на кафедрі Електронної апаратури факультету Електронної та комп'ютерної інженерії за напрямом «Біомедичні системи та апарати». У жовтні 2012 р вступив до аспірантури на кафедру Системи автоматизованого управління та електроприводу Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління. На даний момент темою дисертаційної роботи є «Система ідентифікації параметрів двигунів з використанням середовища псевдополігармонічних сигналів». Робота ведеться в напрямку визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів з урахуванням ефекту витіснення струму в роторі. У 2015 році закінчив навчання в аспірантурі і на даний момент займається підготовкою і оформленням своєї дисертаційної роботи.