Склад кафедри

Ромашихін Юрій Володимирович

Romashikhin

доцент
к.т.н.

1983 р.н., Україна

 

В 2005 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – дослідження ефективності методів визначення електромагнітних параметрів машин змінного струму. З 2008 працює в КрНУ асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода. У 2011 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вдосконалення методу визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів».

Юхименко Михайло Юрійович

Yuhimenkoстарший викладач

1970 р.н., Україна

 

В 2004 році закінчив Кременчуцький держаний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – напівпровідникові перетворювачі напруги для живлення асинхронних двигунів, мікропроцесорні системи керування напівпровідниковими перетворювачами, покращення гармонічного складу вихідної напруги транзисторних перетворювачів, підвищення енергетичної ефективності асинхронних електроприводів з транзисторними регуляторами напруги в колі статора. В КрНУ працює з 2004 року асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.

Хребтова Оксана Анатоліївна

Khrebtovaстарший викладач

1970 р.н., Україна

 

В 2005 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – розробка та дослідження систем керованог трогания на базі частотнорегульованого ЕП. В КрНУ працює з 2006 року асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.

Артеменко Артем Миколайович

Artemenkoстарший викладач

1980 р.н., Україна

 

В 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – дослідження нерівномірності розподілу навантаження двигунів постійного струму послідовного збудження з жорстким зв'язком валів тягового електроприводу при їх параметричній несиметрії. З 2002 року працює в КНУ асистентом кафедри Систем автоматичного керування та електропривода.

Рєзнік Дмитро Володимирович

Reznik

старший викладач

1979 р.н., Україна

 

В 2004 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет. Основний напрям наукової діяльності – підвищення точності визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів шляхом застосування низькочастотної напруги живлення. З 2005 працює в КрНУ асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.

Ченчевой Володимир Віталійович

Chenchevoi

асистент

1986 р.н., Україна

 

В 2008 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Основний напрям наукової діяльності – поліпшення експлуатаційних характеристик генеруючих систем. З 2011 року працює в КрНУ асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.

Алєксєєва Юлія Олександрівна

Alekseeva

асистент

1983 р.н., Україна

 

У 2006 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Енергетичний менеджмент». Основний напрям наукової діяльності – розробка і дослідження енергоресурсозберігаючих систем підвищення керованості насосних комплексів. З 2006 року працює в КНУ асистентом кафедри Систем автоматичного керування та електропривода.

Романенко Світлана Степанівна

Romanenko_Svасистент

1970 р.н., Україна

 

У 1993 році закінчила Харківський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництва, отримала кваліфікацію – інженер з автоматизації. У 2008 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Державний інститут інтелектуальної власності», отримала кваліфікацію – професіонал з інтелектуальної власності. З 1993 по 1996 роки навчалася в аспірантурі Кременчуцької філії Харківського політехнічного університету за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація технологічних процесів і виробництва».

З 2008 року – асистент кафедри систем автоматичного управління і електропривода. Основний напрям наукової діяльності – винахідництво, як наукова складова підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей.

У 2015 року пройшла підвищення кваліфікації на базі науково-навчального Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ (м. Кременчук).

Має близько 40 наукових публікацій, з них 1 – патент на корисну модель, 6 свідоцтв на авторський твір, 2 навчальні посібника, 6 статей у фахових виданнях та близько 10 методичних розробок з дисциплін, що викладає.

Зачепа Наталія Василівна

Zachepa_Nасистент

1985 р.н., Україна

 

ID: 0000-0003-0365-5320

В 2007 році закінчила Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” та отримала диплом магістра з відзнакою.. З 2007 по 2009 роки навчається в аспірантурі з відривом від виробництва, та працює асистентом за сумісництвом на кафедрі. З 2009 по 2014 роки займає посаду фахівця ІІ категорії Навчально-наукового центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ, а з 2014 року – поновлена в аспірантуру на другий рік підготовки з відривом від виробництва кафедри «Систем автоматичного керування та електропривода» за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи. Основний напрям наукової діяльності – розробка та дослідження систем захисту та контролю робочих та аварійних режимів автономних електромеханічних системи із асинхронними генераторами. Науковий керівник – Сергієнко С.А.