Навчальні матеріали

1 курс


Назва Лекції Лабораторні

Практичні  Самостійні

Контрольні

Курсові  РГЗ

Інше
1 Вступ до спеціальності - - практичні - - -
2 Мікроелектронні пристрої електротехнічних  систем - лабораторні практичні - - -

 

2 курс


Назва Лекції Лабораторні

Практичні
Самостійні

Контрольні

Курсові
РГЗ

Інше
1 Математичні методи моделювання частина1 частина2 частина3 частина4 частина5 частина6 частина7 лабораторні практичні - - -
2 Мікроелектронні пристрої електротехнічних систем - лабораторні практичні - - -
3 Мікропроцесорні пристрої - лабораторні практичні - - -
4 Основи систем автоматизованого проектування - - практичні - - -
5 Силова перетворювальна техніка - лабораторні  самостійна контрольна - -
6 Теорія автоматичного керування - лабораторні  частина1   частина2   частина3 контрольна - -

 

3 курс


Назва Лекції Лабораторні

Практичні

Самостійні

Контрольні

Курсові 

РГЗ

Інше
1 Елементи автоматизованого електропривода - лабораторні практичні
самостійна
контрольна - -
2 Загальні питання надійності електрообладнання - лабораторні практичні
самостійна
- - -
3 Моделювання електротехнічних систем - - - - - -
4 Промислові машини енергоємних виробництв - лабораторні частина1
частина2
самостійна
- - -
5 Спеціальні системи електропривода частина1 лабораторні практичні контрольна - -
6 Схемотехніка систем керування - лабораторні практичні контрольна - -
7 Теорія електропривода - лабораторні практичні
самостійні
- - -
8 Технологічні комплекси енергоємних виробництв - -   - - -
9 Теорія автоматичного керування - лабораторні частина1
частина2
частина3
контрольна - -
10 Теорія автоматичного керування (част.2) - лабораторні частина1
частина2
частина3
- - -
11 Системи релейного захисту та керування в електроприводі - лабораторні - - - -
12 Системи захисту та автоматики енергоємних виробництв - - - - - -
13 Мікроелектронні пристрої електротехнічних систем - лабораторні практичні - - -

 

4 курс


Назва Лекції Лабораторні

Практичні 
Самостійні

Контрольні

Курсові 
РГЗ

Інше
1 Спеціальні системи електропривода частина2 лабораторні практичні контрольна - -
2 Системи керування електроприводом - частина1
частина2
частина3
- - - -
3 Цифрові системи керування лекції лабораторні практичні контрольна - -
4 Комплектний електропривод - лабораторні практичні
самостійна
- - -
5 Автоматизований електропривод типових промислових механізмів - лабораторні

практичні
самостійні

- - -
6 ехнологічні комплекси енергоємних виробництв - - - - - -
7 Автоматизовані системи керування технологічними процесами - лабораторні самостійні - - -
8 Електромеханічне обладнання циклічної дії - - самостійні - - -
9 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв - - - - - -
10 Енергетичні процеси в електромеханічних системах - частина1
частина2
практичні - - -
11 Монтаж, налагодження та випробування електромеханічного обладнання - лабораторні самостійні - - -
12 Системи енергоресурсозбереження в електроприводі  - - - - - -
13 Спеціальне електромеханічне обладнання енергоємних виробництв - лабораторні практичні
самостійні
- - -
14 Теорія електропривода - лабораторні практичні
самостійні
- - -
15 Теорія елетропривода. Частина 2 -   самостійна - - -
16 Електропривод з автономними джерелами живлення - лабораторні практичні
самостійні
контрольна - -
17 Системи електропривода з автономним живленням  - лабораторні самостійні контрольна - -
18 Моделювання електротехнічних систем - - - - - -
19 Системи релейного захисту та керування в електроприводі - лабораторні - - - -

 

Магістратура


Назва Лекції Лабораторні

Практичні  Самостійні

Контрольні

Курсові  РГЗ

Інше
1 Автоматизовані системи контролю й обліку енергоресурсів - - - - курсовий проект   -
2 Автоматизований електропривод типових промислових механізмів  - лабораторні практичні - - -
3 Системи перетворення енергії та керування енергопроцесами - лабораторні практичні - - -
4 Автоматизація типових технологічних (промислових) процесів - частина1
частина2
практичні - курсовий проект -
5 Математичні методи оптимізації та системи оптимального керування - лабораторні практичні
самостійні
- РГЗ -
6 Мікропроцесорні системи вимірювання та захисту електротехнічного обладнання  - лабораторні - - - -
7 Мехатронні системи та робототехніка - лабораторні самостійні - - -
8 Робототехічні та керуючі комплекси - лабораторні самостійні - - -
9 Інтелектуальні системи керування електромеханічними системами лекції лабораторні - - - -
10 Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії - - - - курсовий проект -
11 Енергоефективні технології в промисловості і комунальних об’єктах - - частина1
частина2
самостійні
частина1
частина2
- -
12 Техніко-економічне оцінювання технічних рішень - - практичні - - -
13 Техніко-економічне оцінювання науково-технічних рішень - - практичні - - -
14 Проектування електромеханічних систем  - частина1
частина2
частина1
частина2
- - -
15 Системи керування споживанням та якістю електроенергії - лабораторні практичні - - -
16 Моніторинг та діагностика енергоємних виробництв - - практичні - - -
17 Міжнародна система технічної термінології - - самостійні контрольна - сем.
18 Програмовані логічні контролери та SCADA системи - - - - - -
19 Моделювання електромеханічних систем засобами спец. пакетів програм - - - - - -
20 Технічна експертиза та розробка патентної документації - - - - - -
21 Енергетичні процеси в електромеханічних системах - частина1
частина2
практичні - - -
22 Цифрові системи керування - лабораторні практичні - - -
23 Спеціальні системи електропривода - лабораторні практичні - - -
24 Теорія електропривода. Частина 2 - - - - - -
25 Моніторинг та діагностика електромеханічного обладнання - - - - - -

Література


Ви можете отримати матеріали для самостійного опрацювання та пройти тестування за обраними навчальними дисциплінами на сайті університету для дистанційного навчання студентів перейшовши за наступним електронним посиланням ( http://krnu.org/ )або натиснувши тут.