Навчальні матеріали

1 курс


Назва Лекції Лабораторні

Практичні  Самостійні

Контрольні

Курсові  РГЗ

Інше
1 Вступ до спеціальності - - практичні - - -
2 Мікроелектронні пристрої електротехнічних  систем - лабораторні практичні - - -

 

2 курс


Назва Лекції Лабораторні

Практичні
Самостійні

Контрольні

Курсові
РГЗ

Інше
1 Математичні методи моделювання частина1 частина2 частина3 частина4 частина5 частина6 частина7 лабораторні практичні - - -
2 Мікроелектронні пристрої електротехнічних систем - лабораторні практичні - - -
3 Мікропроцесорні пристрої - лабораторні практичні - - -
4 Основи систем автоматизованого проектування - - практичні - - -
5 Силова перетворювальна техніка - лабораторні  самостійна робота - - -
6 Теорія автоматичного керування - лабораторні  частина1   частина2   частина3 - - -

 

3 курс


Назва Лекції Лабораторні

Практичні

Самостійні

Контрольні

Курсові 

РГЗ

Інше
1 Елементи автоматизованого електропривода - лабораторні практичні
самостійна
контрольна - -
2 Загальні питання надійності електрообладнання - лабораторні практичні
самостійна
- - -
3 Моделювання електротехнічних систем - - - - - -
4 Промислові машини енергоємних виробництв - лабораторні частина1
частина2
- - -
5 Спеціальні системи електропривода частина1 лабораторні практичні контрольна - -
6 Схемотехніка систем керування - - - - - -
7 Теорія електропривода - лабораторні практичні - - -
8 Технологічні комплекси енергоємних виробництв - -   - - -
9 Теорія автоматичного керування - лабораторні частина1
частина2
частина3
- - -
10 Теорія автоматичного керування (част.2) - лабораторні частина1
частина2
частина3
- - -
11 Системи релейного захисту та керування в електроприводі - лабораторні - - - -
12 Системи захисту та автоматики енергоємних виробництв - - - - - -
13 Мікроелектронні пристрої електротехнічних систем - лабораторні практичні - - -

 

4 курс


 1. Спеціальні системи електропривода (практичні, лабораторні, лекції (частина 2), Контрольна робота)
 2. Системи керування електроприводом (практичні, лабораторні: частина перша / частина друга / частина третя, лекції)
 3. Цифрові системи керування (практичні, лабораторні, лекції, контрольна)
 4. Комплектний електропривод (практичні, лабораторні, лекції, самостійна)
 5. Автоматизований електропривод типових промислових механізмів (практичнілабораторні, лекції)
 6. Технологічні комплекси енергоємних виробництв (практичні, лабораторні, лекції)
 7. Автоматизовані системи керування технологічними процесами (практичні, лабораторні, лекції, самостійні)
 8. Електромеханічне обладнання циклічної дії (практичні, лабораторні, самостійні, лекції)
 9. Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (практичні, лабораторні, лекції)
 10. Енергетичні процеси в електромеханічних системах (практичні, лабораторні: частина перша / частина друга, лекції)
 11. Монтаж, налагодження та випробування електромеханічного обладнання (практичні, лабораторні, лекції)
 12. Системи енергоресурсозбереження в електроприводі (практичні, лабораторні, лекції)
 13. Спеціальне електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (практичні, лабораторні, лекції)
 14. Теорія електропривода (практичнілабораторні, лекції)
 15. Теорія елетропривода. Частина 2 (практичні, лабораторні, лекції, самостійна)
 16. Електропривод з автономними джерелами живлення (практичні, лабораторні, лекції, самостійні, контрольна)
 17. Системи електропривода з автономним живленням (лабораторні, самостійні, контрольна)
 18. Моделювання електротехнічних систем (практичні, лабораторні, лекції)
 19. Системи релейного захисту та керування в електроприводі (практичні, лабораторні, лекції)

 

Магістратура


 1. Автоматизовані системи контролю й обліку енергоресурсів (курсовий проект)
 2. Автоматизований електропривод типових промислових механізмів (практичнілабораторні, лекції)
 3. Системи перетворення енергії та керування енергопроцесами (практичнілабораторні, лекції)
 4. Автоматизація типових технологічних (промислових) процесів (практичні (частина 1)лабораторн (частина 1)лабораторн (частина 2), лекції, курсовий проект)
 5. Математичні методи оптимізації та системи оптимального керування (лабораторні, практичні, самостійнірозрахунково-графічна робота)
 6. Мікропроцесорні системи вимірювання та захисту електротехнічного обладнання (практичні, лабораторні, лекції)
 7. Мехатронні системи та робототехніка (практичні, лабораторні, лекції)
 8. Робототехічні та керуючі комплекси (практичні, лабораторні, лекції)
 9. Інтелектуальні системи керування електромеханічними системами (практичні, лабораторні, лекції)
 10. Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії (курсовий проект
 11. Енергоефективні технології в промисловості і комунальних об’єктах (практичні: частина перша / частина друга, лабораторні, лекції, контрольна: частина 1 / частина 2, самостійна)
 12. Техніко-економічне оцінювання технічних рішень (практичні, лабораторні, лекції) 
 13. Техніко-економічне оцінювання науково-технічних рішень (практичні, лабораторні, лекції) 
 14. Проектування електромеханічних систем (практичні: частина перша / частина друга, лабораторні: частина перша / частина друга, лекції) 
 15. Системи керування споживанням та якістю електроенергії (практичнілабораторні, лекції)
 16. Моніторинг та діагностика енергоємних виробництв (практичні, лабораторні, лекції)
 17. Міжнародна система технічної термінології (практичні, лабораторні, лекції)
 18. Програмовані логічні контролери та SCADA системи (практичні, лабораторні, лекції)
 19. Моделювання електроиеханычних систем засобами спец. пакетів програм (практичні, лабораторні, лекції)
 20. Автоматизований електропривід типових промислових механізмів (лекції лабораторні, практичні)
 21. Технічна експертиза та розробка патентної документації (практичні, лабораторні, лекції)
 22. Енергетичні процеси в електромеханічних системах (практичні, лабораторні: частина перша / частина друга, лекції)
 23. Цифрові системи керування (практичнілабораторні, лекції)
 24. Спеціальні системи електропривода (практичнілабораторні, лекції)
 25. Теорія електропривода. Частина 2 - (практичні, лабораторні, лекції)
 26. Моніторинг та діагностика електромеханічного обладнання (лекції лабораторні, практичні)

Література


Ви можете отримати матеріали для самостійного опрацювання та пройти тестування за обраними навчальними дисциплінами на сайті університету для дистанційного навчання студентів перейшовши за наступним електронним посиланням ( http://krnu.org/ )або натиснувши тут.