На  сайт КрНУ             

Силабуси та навчально-методичні матеріали

У КрНУ все методичне забезпечення зберігається на кафедрах й у методичному відділі, а його електронні варіанти розміщені в Репозиторії та на електронних курсах в Системі онлайн навчання.

На кафедрі САУЕ робочі програми та методичні вказівки з навчальних дисциплін для студентів всіх освітніх рівнів розміщені в хмарному середовищі.

НПП кафедри щорічно видають навчальні посібники та монографії


Перший (бакалаврський) освітній рівень

Другий (магістерський) освітній рівень

Третій (доктор філософії) освітній рівень


Ви можете отримати матеріали для самостійного опрацювання та пройти тестування за обраними навчальними дисциплінами на сайті університету для дистанційного навчання студентів перейшовши за наступним електронним посиланням ( http://krnu.org/ )або натиснувши тут.