Навчальні матеріали

1 курс


 1. Вступ до спеціальності (практичні, лабораторні, лекції) 
 2. Мікроелектронні пристрої електротехнічних систем (практичні, лабораторні, лекції) 

 

2 курс


 1. Математичні методи моделювання (практичні, лабораторні, лекції:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 2. Мікроелектронні пристрої електротехнічних систем (практичнілабораторні, лекції) 
 3. Мікропроцесорні пристрої (практичнілабораторні, лекції) 
 4. Основи систем автоматизованого проектування (практичні, лабораторні, лекції) 
 5. Силова перетворювальна техніка (практичні, лабораторні, лекції, самостійна робота)
 6. Теорія автоматичного керування (практичні: частина перша / частина друга / частина третя, лабораторні, лекції)

 

3 курс


 1. Елементи автоматизованого електропривода (практичні, лабораторні, лекції) 
 2. Загальні питання надійністі електрообладнання (практичні, лабораторні, лекції) 
 3. Моделювання електротехнічних систем (практичні, лабораторні, лекції) 
 4. Промислові машини енергоємних виробництв (практичні: частина перша / частина друга, лабораторні, лекції) 
 5. Спеціальні системи електропривода (практичні, лабораторні, лекції) 
 6. Схемотехніка систем керування (практичні, лабораторні, лекції) 
 7. Теорія електропривода (практичні, лабораторні, лекції) 
 8. Технологічні комплекси енергоємних виробництв (практичні, лабораторні, лекції)
 9. Теорія автоматичного керування (практичні: частина перша / частина друга / частина третялабораторні, лекції)
 10. Теорія автоматичного керування (част.2) (практичні: частина перша / частина друга / частина третя, лабораторні, лекції)
 11. Системи релейного захисту та керування в електроприводі (практичні, лабораторні, лекції)
 12. Системи захисту та автоматики енергоємних виробництв (практичні, лабораторні, лекції)
 13. Мікроелектронні пристрої електротехнічних систем (практичнілабораторні, лекції)

 

4 курс


 1. Спеціальні системи електропривода (практичні, лабораторні, лекції)
 2. Системи керування електроприводом (практичні, лабораторні: частина перша / частина друга / частина третя, лекції)
 3. Цифрові системи керування (практичні, лабораторні, лекції)
 4. Комплектний електропривод (практичні, лабораторні, лекції)
 5. Автоматизований електропривод типових промислових механізмів (практичні, лабораторні, лекції)
 6. Технологічні комплекси енергоємних виробництв (практичні, лабораторні, лекції)
 7. Автоматизовані системи керування технологічними процесами (практичні, лабораторні, лекції)
 8. Електромеханічне обладнання циклічної дії (практичні, лабораторні, лекції)
 9. Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (практичні, лабораторні, лекції)
 10. Енергетичні процеси в електромеханічних системах (практичні, лабораторні: частина перша / частина друга, лекції)
 11. Монтаж, налагодження та випробування електромеханічного обладнання (практичні, лабораторні, лекції)
 12. Системи енергоресурсозбереження в електроприводі (практичні, лабораторні, лекції)
 13. Спеціальне електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (практичні, лабораторні, лекції)
 14. Теорія електропривода (практичнілабораторні, лекції)
 15. Теорія елетропривода. Частина 2 (практичні, лабораторні, лекції)
 16. Електропривод з автономними джерелами живлення (практичні, лабораторні, лекції)
 17. Системи електроприводу з автономними джерелами живлення
 18. Моделювання електротехнічних систем (практичні, лабораторні, лекції)
 19. Системи релейного захисту та керування в електроприводі (практичні, лабораторні, лекції)

 

Магістратура


 1. Автоматизовані системи контролю й обліку енергоресурсів (курсовий проект)
 2. Автоматизований електропривод типових промислових механізмів (практичнілабораторні, лекції)
 3. Системи перетворення енергії та керування енергопроцесами (практичнілабораторні, лекції)
 4. Автоматизація типових промислових механізмів (практичні, лабораторні, лекції) 
 5. Автоматизація типових технологічних (промислових) процесів (курсовий проект)
 6. Математичні методи оптимізації та системи оптимального керування (розрахунково-графічна робота)
 7. Мікропроцесорні системи вимірювання та захисту електротехнічного обладнання (практичні, лабораторні, лекції)
 8. Мехатронні системи та робототехніка (практичні, лабораторні, лекції)
 9. Робототехічні та керуючі комплекси (практичні, лабораторні, лекції)
 10. Інтелектуальні системи керування електромеханічними системами (практичні, лабораторні, лекції)
 11. Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії (курсовий проект
 12. Енергоефективні технології в промисловості і комунальних об’єктах (практичні: частина перша / частина друга, лабораторні, лекції)
 13. Техніко-економічне оцінювання технічних рішень (практичні, лабораторні, лекції) 
 14. Техніко-економічне оцінювання науково-технічних рішень (практичні, лабораторні, лекції) -
 15. Проектування електромеханічних систем (практичні: частина перша / частина друга, лабораторні: частина перша / частина друга, лекції) 
 16. Системи керування споживанням та якістю електроенергії (практичнілабораторні, лекції)
 17. Моніторинг та діагностика енергоємних виробництв (практичні, лабораторні, лекції)
 18. Міжнародна система технічної термінології (практичні, лабораторні, лекції)
 19. Програмовані логічні контролери та SCADA системи (практичні, лабораторні, лекції)
 20. Моделювання електроиеханычних систем засобами спец. пакетів програм (практичні, лабораторні, лекції)
 21. Автоматизований електропривід типових промислових механізмів (практичні, лабораторні, лекції)
 22. Технічна експертиза та розробка патентної документації (практичні, лабораторні, лекції)
 23. Енергетичні процеси в електромеханічних системах (практичні, лабораторні: частина перша / частина друга, лекції)
 24. Цифрові системи керування (практичнілабораторні, лекції)
 25. Спеціальні системи електропривода (практичнілабораторні, лекції)
 26. Теорія елетропривода. Частина 2 - (практичні, лабораторні, лекції)
 27. Моніторинг та діагностика електромеханічного обладнання (лекції лабораторні, практичні)

Ви можете отримати матеріали для самостійного опрацювання та пройти тестування за обраними навчальними дисциплінами на сайті університету для дистанційного навчання студентів перейшовши за наступним електронним посиланням ( http://krnu.org/ )або натиснувши тут.