Новини

Атестація здобувачів кваліфікації бакалавр випуску 2021 (гр. Е-18-2с)

 

Захист бакалаврських робіт студентами за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснювався на відкритому засіданні комісії в режимі он-лайн та очно відповідно до затвердженого графіку 16-17 червня 2021 року. За період роботи ЕК № 75 проведено два засідання із захисту бакалаврських робіт.

Захист кваліфікаційних робіт першого освітнього рівня "бакалавр" (2021)

 

11 червня 2021 року відбувся захист бакалаврських робіт зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньою кваліфікацією бакалавр з електроенергетики,  електротехніки та електромеханіки.

         

          Екзаменаційна комісія № 75 у складі:

Голова комісії: НЕКРАСОВ Андрій Вікторович – к.т.н., доцент кафедри електричних машин та апаратів

Члени комісії: 

Науково-практична скайп-конференція Міжнародного конкурсу СНР

 

5 червня на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова науково-практична скайп-конференція Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Участь у конкурсі прийняли студенти з України, Польщі, Китаю, Ірану, Грузії, Індії, Франції, Словаччини та Латвії. На підсумковій конференції виступило з науковими доповідями у вигляді PowerPoint презентацій 36 студентів з 19 вищих навчальних закладів вищої освіти.

Захист дипломних проєктів другого освітнього рівня за ОНП "Магістр" (2021)

 

25.05.2021 відбувся захист випускних робіт освітнього ступеня “магістр”.

Екзаменаційна комісія № 41 із захисту випускних робіт освітнього ступеня “магістр” відповідно до освітньо-наукової програми підготовки «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка призначена наказом по університету від «14»«квітня» 2021р.

Результати Міжнародного конкурсу СНР зі спеціальністю 151 АКІТ

 

28 травня 2021 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова науково-практична скайп-конференція Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтеґровані технології».

Учасниками конкурсу були студенти з України, Чехії, Грузії, Словаччини, Литви, Польщі, Казахстану, Франції.

Студенти кафедри САУЕ теж прийняли участь у конкурсі та отримали наступні нагороди:

Перші ластівки - захист курсових проєктів з дисципліни ТАК

 

У п'ятницю 28 травня 2021 року відбувся публічний захист курсових проєктів з навчальної дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студентів третьго курсу груп Е-19-2 та Е-20-4с.

Участь викладачів кафедри в інтелектуальній грі "Що? Де? Коли?"

 

До святкування тижня науки в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 18 травня о 15:00 у фойє 5-го корпусу КрНУ пройшли інтелектуальні ігри "Що? Де? Коли?". Організатором даного заходу була кафедра Кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва. Керівником виступив Саранча Віктор Іванович, та свіорганізатори - Тур Оксана Миколаївна і Шабуніна Віторія Валентинівна.

Участь у заході прийняли чотири команди (два факультети та два інтститути):

До Дня науки у КрНУ пройшла виставка наукових розробок

 

15 травня до Дня науки в Україні у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського відбулася презентація наукових розробок. Свої здобутки представили п’ять провідних кафедр.

День науки – визначна подія для університету. Щороку у КрНУ цього дня відбуваються масштабні урочистості. Наразі через карантинні обмеження захід пройшов у стриманішому форматі. Відкрив виставку досягнень ректор університету професор Михайло Загірняк. Він подякував усім її учасникам:

Студентка кафедри САУЕ отримуватиме стипендію Президента України

 

Стипендія призначена згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 514 від 07.05.2021р. – «Про призначення академічних стипендій Президента України студентам закладів вищої освіти на ІІ семестр 2020/2021 навчального року».

Студентка кафедри САУЕ Ольга Дьоміна (Е-17-1 (ЕС) отримуватиме академічну стипендію Президента України

Вітаємо із захистом докторської дисертації Коренькову Тетяну Валеріївну

 

13 травня 2021 року, об 11:00 у спеціалізованій Вченій раді Д 45.052.01 відбувся захист докторської дисертації Коренькової Тетяни Валеріївни, доцента кафедри систем автоматичного управління і електроприводу, на тему: "Ефективні електромеханічні системи електрогідравлічних комплексів з моніторингом енергопроцесів у динамічних режимах", науковий консультант Загірняк Михайло Васильович,  дійсний член (академік) Національної академії педагогічних  наук України, доктор технічних наук, професор, ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.