На  сайт КрНУ             

Навчання

Основні терміни та поняття

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 


ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ:

Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти в КрНУ 


З метою забезпечення моніторингу якості освітнього процесу у КрНУ впроваджено та активно застосовується інструмент онлайн опитування всіх учасників освітнього процесу та споживачів освітніх послуг, які надає наш університет (http://quest.kdu.edu.ua/polog_anketa.pdf).

Кураторська година для магістрів першого року підготовки

 

Сьогодні, 1 жовтня відбулася перша ознайомча кураторська година спільно для двох груп магістрів першого року підготовки за ОНП та ОПП зі спеціальності 141 ЕЕЕ. Із привітальним словом виступив заступник директора, доцент Юрій ЗАЧЕПА, який розповів про особливості навчального процесу.

 

Атестація здобувачів кваліфікації бакалавр випуску 2021 (гр. Е-18-2с)

 

Захист бакалаврських робіт студентами за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснювався на відкритому засіданні комісії в режимі он-лайн та очно відповідно до затвердженого графіку 16-17 червня 2021 року. За період роботи ЕК № 75 проведено два засідання із захисту бакалаврських робіт.

Захист кваліфікаційних робіт першого освітнього рівня "бакалавр" (2021)

 

11 червня 2021 року відбувся захист бакалаврських робіт зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньою кваліфікацією бакалавр з електроенергетики,  електротехніки та електромеханіки.

         

          Екзаменаційна комісія № 75 у складі:

Голова комісії: НЕКРАСОВ Андрій Вікторович – к.т.н., доцент кафедри електричних машин та апаратів

Члени комісії: 

Перші ластівки - захист курсових проєктів з дисципліни ТАК

 

У п'ятницю 28 травня 2021 року відбувся публічний захист курсових проєктів з навчальної дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студентів третьго курсу груп Е-19-2 та Е-20-4с.